Toàn tỉnh Quảng Ngãi hiện còn 25 công trình, nhà ở vi phạm hành lang tuyến. Riêng số vụ vi phạm trồng cây trong hành lang tuyến thì xảy ra trên tất cả huyện, thị, thành phố. So với những năm trước, số vụ vi phạm hành lang an toàn lưới điện ở Quảng Ngãi đã giảm. Tuy nhiên, nguy cơ tái vi phạm và phát sinh số vi phạm mới vẫn tiềm ẩn. Do vậy, các đơn vị trực thuộc luôn tăng cường kiểm tra để sớm phát hiện vi phạm và kịp thời xử lý theo quy định.

Ông Lê Văn Danh, Trưởng phòng An toàn, Công ty Điện lực Quảng Ngãi, cho biết trước tình hình trên, từ đầu năm đơn vị đã có kế hoạch đảm bảo lưới điện vận hành an toàn cũng như đảm bảo an toàn điện trong nhân dân. Việc này Điện lực Quảng Ngãi thực hiện liên tục bởi địa bàn quản lý lưới điện rất rộng nên thường xuyên kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, cảnh báo là việc rất cần thiết.

"Song song đó, ở hiện trường chúng tôi phải theo sát chủ hộ, chủ đầu tư công trình để có văn bản cảnh báo an toàn với những trường hợp có nguy cơ, cũng như có hướng tư vấn, đề xuất, đôn đốc để đảm bảo việc xây dựng các hoạt động gần lưới điện đảm bảo an toàn" - ông Lê Văn Danh cho biết


PC Quảng Ngãi: Tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn điện - Ảnh 1.

Cán bộ PC Quảng Ngãi hướng dẫn đảm bảo an toàn lưới điện. Ảnh: N.Tuân

Sau cơn bão số 9 năm 2020, đến năm 20201, ngoài đầu tư sửa chữa các điểm yếu, mất an toàn trên lưới điện, nhất là khu vực lưới điện hạ áp nông thôn sau tiếp nhận, PC Quảng Ngãi tổ chức huấn luyện an toàn cho công nhân điện. Trong đó, PC Quảng Ngãi chú trọng trang bị kiến thức nhận diện nguy cơ gây sự cố, mất an toàn với sự hỗ trợ đắc lực của công nghệ thông tin.

Ông Lê Văn Danh chia sẻ thêm PC Quảng Ngãi chú trọng 3 vấn đề cơ bản: Thứ nhất là huấn luyện nghiệp vụ an toàn cho công nhân điện để họ nắm rõ trong quá trình thực thi công việc cũng như các vấn đề liên quan đến quy định của pháp luật, liên quan đến lưới điện. 

Thứ hai là rà soát lại toàn bộ lưới điện bị ảnh hưởng. Trong này có rất nhiều dạng ảnh hưởng sau thiên tai năm ngoái về cơ khí, kết cấu, khoảng cách hành lang. Đặc biệt lưới điện trong dân từ sau công tơ kéo về nhà, kèm theo đó chú trọng việc tuyên truyền cũng như gìn giữ an toàn điện cho người dân trong quá trình hoạt động xây dựng. 

Nội dung tiếp theo là thực hiện các giải pháp để nâng cao độ tin cậy lưới điện, kèm theo tiêu chí đảm bảo an toàn. Nội dung liên quan đến các giải pháp công tác đầu tư cải tạo lưới điện.

Bên cạnh đó, để lưới điện vận hành an toàn, PC Quảng Ngãi cũng đã tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu về an toàn điện; đồng thời xử lý nghiêm các vụ vi phạm hành lang an toàn lưới điện nhằm giảm tai nạn điện trong nhân dân và vận hành lưới an toàn, liên tục.

N.Tuân