Ngày 5-11, tại hội thảo "Đề án nghiên cứu cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện Việt Nam" do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức, PGS-TS Bùi Xuân Hồi (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội), đại diện đơn vị tư vấn xây dựng Đề án, cho biết có 3 phương án cải tiến bậc thang biểu giá điện sinh hoạt, gồm: 5 bậc thang, 4 bậc thang và 3 bậc thang.

Về căn cứ điều chỉnh để đưa ra 3 phương án nói trên, ông Hồi cho biết biểu giá 6 bậc hiện nay có phần quá chi tiết, cơ cấu tiêu dùng đã thay đổi, có thể xem xét gộp lại để đơn giản quá trình tính toán. Đồng thời, xem xét về cơ cấu tiêu dùng để gộp các bậc phù hợp với nhau, cũng như cân đối giữa thu nhập và tiêu dùng của người sử dụng.

Giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang được đề xuất điều chỉnh còn 5 bậc - Ảnh 1.

Phương án biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt 5 bậc thang

Biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt theo 6 bậc thang hiện nay áp dụng như sau: Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50; Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100; Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200; Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300; Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400; Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên.

Đối với phương án 5 bậc thang trong Đề án, sẽ gộp bậc 1 và bậc 2 (dưới 100 kWh) của biểu giá 6 bậc hiện hành. Bậc 2 được tính từ 101 - 200 kWh, bậc 3 từ 201 - 400 kWh, bậc 4 từ 401 - 700 kWh, bậc 5 là trên 701 kWh.

Theo ông Bùi Xuân Hồi, phương án 4 bậc được chia như sau: Bậc 1 là dưới 100 kWh, bậc 2 từ 101 - 300 kWh, bậc 3 từ 301 - 600 kWh, bậc 4 là trên 600 kWh.

Trong khi đó, phương án 3 bậc được chia gọn hơn với các mốc dưới 100 kWh là bậc 1, từ 101 - 400 kWh là bậc 2 và trên 400 kWh là bậc 3.

Giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang được đề xuất điều chỉnh còn 5 bậc - Ảnh 2.

Nhóm tư vấn xây dựng Đề án đã đề xuất lựa chọn phương án 5 bậc thang đối với giá bán lẻ điện sinh hoạt

Theo nhóm nghiên cứu xây dựng đề án, cả 3 phương án nêu trên đều không gây tác động nhiều đến hộ tiêu dùng, xã hội và doanh thu của EVN giảm nhẹ. "Phương án 3 bậc triển khai thực tế sẽ đơn giản hơn 4 bậc và 5 bậc. Tuy nhiên, đây là phương án mà hộ từ 101 đến 200 kWh sẽ trả chi phí tăng nhiều nhất"- ông Hồi nhấn mạnh.

Từ quá trình xây dựng đề án, nhóm nghiên cứu cho biết phương án 5 bậc là phù hợp nhất. Bởi, các hộ tiêu dùng bậc 101-200 kWh/tháng chịu tác động ít nhất trong 3 phương án; việc chia các bậc thang dùng nhiều điện chi tiết hơn cũng phù hợp với đặc điểm tiêu dùng hiện nay. Cuối cùng, 5 bậc thang sản lượng cũng phù hợp với 5 bậc thang thu nhập của hộ gia đình. 

Ông Bùi Xuân Hồi cho biết nhóm tư vấn, xây dựng Đề án đã đề xuất lựa chọn phương án 5 bậc thang cho biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt.

Minh Chiến