Đây là tháng tăng thứ 4 liên tiếp của CPI, cũng là tháng có mức tăng mạnh nhất, đưa CPI từ đầu năm đến nay lên 4,63%.
Giá thực phẩm tăng 0,87% trong tháng 9. Ảnh minh họa: Vneconomy
Tăng mạnh nhất trong rổ tính CPI tháng 9 là lĩnh vực giáo dục lên tới 10,98% (trong đó, dịch vụ giáo dục tăng đến 10,66% so với tháng trước). Do đây là thời điểm bắt đầu năm học mới nên giáo dục tác động đáng kể đến chỉ số giá tiêu dùng trong cả nước.
Lĩnh vực chiếm tỉ trọng lớn nhất trong rổ CPI là hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,65%, trong đó lương thực tăng 0,41%, thực phẩm tăng 0,87%.
Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,91%. Riêng lĩnh vực giao thông và bưu chính viễn thông giảm lần lượt là 0,24% và 0,01% so với tháng trước.
Chỉ số vàng tháng 9 cả nước tăng 1,97%, chỉ số USD giảm 0,26%.

T. Nhân