Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa cho biết giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu sẽ tăng từ 15 giờ ngày 12-5.

Cụ thể, giá xăng E5RON92 tăng 438 đồng/lít, có giá bán lẻ không cao hơn 18.426 đồng/lít; xăng RON95 có giá bán 19.531 đồng/lít sau khi tăng 370 đồng/lít.

Tương tự, dầu diesel tăng 446 đồng/lít, có giá bán lẻ không cao hơn 14.774 đồng/lít; dầu hỏa tăng 566 đồng/lít, có giá bán 13.825 đồng/lít và dầu mazut có giá bán 14.279 đồng/kg sau khi đã tăng 256 đồng/kg.

Cơ quan điều hành giá đã chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 1.900 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 1.050 đồng/lít, dầu diesel ở mức 400 đồng/lít, dầu hỏa chi ở mức 400 đồng/lít, dầu mazut ở mức 500 đồng/kg.

Theo Liên Bộ Công Thương - Tài chính, tình hình dịch bệnh trong nước đang diễn biến rất phức tạp tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, hoạt động sản xuất, kinh doanh bị hạn chế và ảnh hưởng lớn do nhiều địa phương áp dụng các biện pháp nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Trong các kỳ điều hành gần đây, nhằm hỗ trợ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân, hạn chế mức tăng giá xăng dầu, Liên Bộ đã thực hiện chi sử dụng liên tục Quỹ bình ổn giá ở mức khá cao (kỳ điều hành ngày 27-4-2021 đến ngày hôm nay đang chi ở mức từ 400 đồng - 1.900 đồng/lít/kg cho các mặt hàng xăng dầu).

Kỳ điều hành lần này, nếu không tiếp tục chi Quỹ, giá các loại xăng dầu sẽ tăng so với giá hiện hành khoảng 756 đồng/lít/kg - 2.337 đồng/lít/kg. Việc điều hành giá xăng dầu nhằm góp phần bảo đảm thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát và bình ổn thị trường ngay từ đầu năm 2021, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Tại kỳ điều hành gần nhất vào ngày 27-4, giá xăng E5RON92 tăng 182 đồng/lít; giá xăng RON95 tăng 191 đồng/lít.

Minh Chiến