Liên bộ Công Thương - Tài chính chiều nay 19-1 đã có quyết định về việc điều hành giá xăng dầu theo chu kỳ điều hành giá mặt hàng thiết yếu này.

Cụ thể, liên bộ yêu cầu giữ giá xăng RON 92 và xăng E5. Riêng dầu diesel, liên bộ cho phép tăng giá 290 đồng/lít; dầu hoả tăng 347 đồng/lít; dầu madut tăng 496 đồng/kg.

Theo đó, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: giữ giá xăng RON 92 không cao hơn 17.594 đồng/lít; xăng E5 không cao hơn 17.322 đồng/lít; dầu diesel không cao hơn 14.047 đồng/lít; dầu hỏa: không cao hơn 12.600 đồng/lít; dầu madut không cao hơn 11.623 đồng/kg.

Đồng thời, liên bộ cũng yêu cầu chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng khoáng (RON 92, RON 95) tăng lên mức 503 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng chỉ là 229 đồng/lít); xăng E5 chi giảm từ 567 đồng/lít xuống còn 514 đồng/lít; dầu diesel giảm từ 250 đồng/lít xuống còn 0 đồng/lít; dầu hỏa giảm chi quỹ từ 450 đồng/lít xuống còn 0 đồng/lít; dầu madut cũng dừng chi quỹ.

Thời gian thực hiện trích lập, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu và điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu từ 15 giờ ngày 19-1.

Như vậy, để giữ ổn định giá xăng, liên bộ Công Thương - Tài chính đã tăng mức chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với xăng khoáng với mức khá mạnh, từ 229 đồng/lít lên 503 đồng/lít.

Ph.Nhung