Trong thông cáo báo chí mới được Heineken phát ra, người phát ngôn của Heineken châu Á Thái Bình Dương (Heineken APAC) cho biết doanh nghiệp đã nộp đầy đủ khoản thuế liên quan đến giao dịch chuyển nhượng vốn của Heineken Hà Nội theo yêu cầu của Tổng Cục thuế ngay sau khi cơ quan thuế Việt Nam đưa ra đánh giá và quyết định.

Tuy nhiên, Heineken APAC cũng bày tỏ chưa đồng thuận với cơ sở đánh giá được đưa ra. Vì vậy, doanh nghiệp đã tiến hành các thủ tục pháp lý theo các điều khoản của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa hai Chính phủ Việt Nam - Singapore để làm rõ quyết định của Tổng cục.

"Heineken luôn cam kết tuân thủ sự liêm chính trong hoạt động kinh doanh, tôn trọng luật pháp và quy định tại những quốc gia nơi chúng tôi hoạt động" - nhà sản xuất bia Hà Lan nêu rõ trong bản thông cáo.

Trước đó, Tổng Cục thuế cho biết Heineken bị truy thu thuế 916 tỉ đồng cho giao dịch của Công ty Heineken Asia Pacific Pte. Ltd (trụ sở tại Singapore) chuyển nhượng vốn 100% cổ phần tại Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam - Hà Nội cho Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken Việt Nam. Giá trị giao dịch là 4.800 tỉ đồng, được thực hiện vào cuối năm 2018.

Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken Việt Nam đã nộp thay công ty mẹ khoản thuế truy thu trên, số tiền hơn 823 tỉ đồng. Tuy nhiên, Công ty Heineken Asia Pacific Pte. Ltd sau đó có văn bản gửi Cục thuế TP Hà Nội đề xuất được miễn, giảm số thuế này theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa hai Chính phủ Việt Nam - Singapore.

Trong khi đó, Tổng Cục thuế cho rằng hiệp định nêu trên cùng với Luật Dân sự có quy định trường hợp giá trị bất động sản trên tổng tài sản chuyển nhượng cao hơn 50%, nghĩa vụ thuế đối với hoạt động chuyển nhượng nói trên phải kê khai và nộp thuế ở nước sở tại (tức là Việt Nam). Do đó, Heineken phải nộp thuế tại Việt Nam.

Ph.Nhung