Trong cuộc họp mới đây với 23 công ty chứng khoán và các thành viên thị trường, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã yêu cầu các công ty công bố thông tin giao dịch tự doanh, đồng thời yêu cầu Trung tâm Lưu ký điều chỉnh giá thanh toán cuối cùng của hợp đồng tương lai chỉ số VN30. Theo đó, cách tính giá thanh toán cuối cùng của hợp đồng tương lai chỉ số VN30 là giá trung bình 30 phút cuối cùng của ngày đáo hạn, thay vì giá đóng cửa phiên ATC, để tránh những tác động đến thị trường cơ sở.

Hỗ trợ thúc đẩy phát triển thị trường chứng khoán - Ảnh 1.

Nhiều nhà đầu tư đã thua lỗ nhiều trong thời gian qua.

Quan trọng hơn, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đưa các biện pháp để sớm nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên mới nổi để thu hút nhà đầu tư nước ngoài. Dù việc nâng hạng phụ thuộc vào các tổ chức xếp hạng thị trường nhưng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ phối hợp với các tổ chức, thống nhất giải pháp để có lộ trình thúc đẩy sớm việc này.

Đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết tới đây sẽ có thêm nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng cung cấp dịch vụ, năng lực tài chính, đạo đức nghề nghiệp của các tổ chức cung cấp dịch vụ trên thị trường. Với các công ty chứng khoán, kiểm toán độc lập, quản lý quỹ và hoạt động của hệ thống công ty định giá tài sản, định mức tín nhiệm, kế toán, kiểm toán…, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ quản lý, giám sát chặt chẽ nhưng vẫn tạo điều kiện, phát huy vai trò của các tổ chức này để cung cấp dịch vụ minh bạch, an toàn cho thị trường và cho nhà đầu tư...

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ phối hợp với các sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán ưu tiên các giải pháp ngắn hạn để hỗ trợ thị trường ổn định trở lại, trấn an tâm lý nhà đầu tư…

Tin, ảnh: Sơn Nhung