Tuy nhiên, nếu các nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử chưa được kết nối trực tiếp với Tổng cục Thuế sẽ gặp phải một số bất cập cho doanh nghiệp như: thủ tục đăng ký rườm rà, phải báo cáo định kỳ tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế.

Hóa đơn điện tử kết nối trực tiếp với Tổng cục Thuế - Ảnh 1.

Quy trình hóa đơn điện tử (Bkav eHoadon) kết nối trực tiếp với Tổng cục Thuế (Ảnh do Bkav cung cấp)

Để tháo gỡ các vướng mắc trên, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư 78/2021/TT-BTC quy định việc kết nối trực tiếp giữa Tổng cục Thuế với một số tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử. Theo đó, các tổ chức này phải đáp ứng các tiêu chí như: điều kiện về nhân sự, tài chính, kỹ thuật và đặc biệt phải thuộc nhóm có nhiều khách hàng sử dụng hóa đơn điện tử.

Bkav là một trong những công ty được Tổng cục Thuế chọn kết nối kỹ thuật để ký hợp đồng chính thức trở thành tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử (Bkav eHoadon), kết nối trực tiếp với Tổng cục Thuế (nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu).

Với việc kết nối trực tiếp tới Tổng cục Thuế, các doanh nghiệp sử dụng Bkav eHoadon có thể đăng ký sử dụng với cơ quan thuế ngay trên phần mềm Hóa đơn điện tử mà không cần sử dụng hệ thống kê khai thuế phức tạp như trước đây. Doanh nghiệp không phải mắc công nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn định kỳ.

Đức Huy