Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai với tổng số tiền 245 triệu đồng.

Trong đó, 125 triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông. Công ty phát sinh khoản giao dịch cho vay với bên liên quan là cổ đông cá nhân trong năm 2021.

Việc xử phạt này căn cứ theo quy định tại điểm d khoản 5 Điều 15 Nghị định số 156 ban hành ngày 31-12-2020 và được sửa đổi bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128 ban hành ngày 30-12-2021 của Chính phủ.

Trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận các khoản cho vay với các bên liên quan là cá nhân với số tiền hàng trăm tỉ đồng. Đáng kể nhất là công ty cho ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - Chủ tịch Hội đồng quản trị - vay ngắn hạn hơn 102 tỉ đồng với lãi suất 10%/năm.

Bầu Đức cũng là cổ đông lớn duy nhất của tập đoàn này khi nắm giữ 34,5% vốn điều lệ.

Hoàng Anh Gia Lai bị phạt vì cho bầu Đức và nhiều cổ đông vay tiền - Ảnh 1.

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán.

Ngoài ra, Hoàng Anh Gia Lai còn bị phạt 120 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định và công bố thông tin không đầy đủ nội dung liên quan đến việc công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng/giao dịch với các bên liên quan, nhóm công ty liên quan trong năm 2021.

Thời gian gần đây, Hoàng Anh Gia Lai liên tục công bố kết quả kinh doanh với nhiều khởi sắc. Nửa đầu năm 2022, công ty đã xuất ra thị trường hơn 82.000 con heo thịt và gần 110.000 tấn cây ăn trái.

Công bố mới nhất, 7 tháng đầu, Hoàng Anh Gia Lai đạt doanh thu thuần 2.260 tỉ và lợi nhuận sau thuế 657 tỉ đồng, thực hiện 59% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tr.Nguyễn