[Infographic] 5 lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán bị gọi tên - Ảnh 1.
A.Thanh (tổng hợp)