[Infographic] Những dấu ấn nổi bật của ngành ngân hàng 2019 - Ảnh 1.
Thái Phương - Anh Thanh