Cụ thể, Chi cục Kiểm tra sau thông quan (Cục Hải quan TP HCM) đã thực hiện kiểm tra tính chính xác về trị giá tính thuế đối với mặt hàng ô tô các loại hiệu Land Rover và Jaguar do Công ty cổ phần (CP) Tân Thành Đô (Tân Thành Đô) nhập khẩu từ năm 2011-2015.

Kết quả kiểm tra cho thấy giữa Tân Thành Đô và Công ty Guava Internationa Limited - người bán) có mối quan hệ đặc biệt ảnh hưởng đến trị giá giao dịch. Đáng lưu ý là Tân Thành Đô đã mua bảo hiểm hàng hoá cho các lô hàng thuộc 13 tờ khai trong năm 2012-2013 nhưng không khai báo trên tờ khai hải quan và tờ khai trị giá hải quan. Khi làm việc với đối tác bảo hiểm của Tân Thành Đô, cơ quan hải quan phát hiện giá xe nhập khẩu cao hơn so với giá khai báo của Tân Thành Đô cũng như giá trong Danh mục quản lý rủi ro từng thời kỳ của Tổng cục Hải quan ban hành và xấp xỉ với giá chào bán trên mạng Internet. Đây là tình tiết mới về trị giá phát sinh trong quá trình kiểm tra sau thông quan công ty Tân Thành Đô.

Về phía công ty Tân Thành Đô không cung cấp chứng từ, tài liệu và hồ sơ liên quan đến hàng hoá nhập khẩu đang được kiểm tra. Không giải trình được sự khác biệt về chi tiết hàng hoá tại các hồ sơ hải quan nhập khẩu cùng chủng loại, cùng năm sản xuất, cùng mẫu sản xuất đối với mặt hàng xe ô tô Land Rover và Jaguar. Bên cạnh đó, Tân Thành Đô khai báo mức giá 2 mặt hàng ô tô nói trên nhập khẩu theo mức giá điều chỉnh của cơ quan hải quan.

Căn cứ Luật hải quan năm 2014, Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan quy định kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan; Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan.... cơ quan Hải quan đã bác bỏ trị giá giao dịch của công ty Tân Thành Đô và truy thu số tiền thuế chênh lệch 719 tỉ đồng.

Cùng trong “tầm ngắm” và bị truy thu thuế vào thời điểm này còn có Công ty cổ phần ô tô Regal là đại lý của hãng Rolls-Royce tại Việt Nam. Doanh nghiệp này bị Cục Hải quan Hải Phòng thực hiện kiểm tra sau thông quan, bác bỏ trị giá giao dịch của doanh nghiệp và truy thu số tiền thuế chênh lệch gần 50 tỉ đồng.

T.Hà