Bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào, cho biết Chương trình Tăng tốc khởi nghiệp năm nay sẽ tuyển chọn nhóm các công ty khởi nghiệp để cùng cộng tác, giải quyết những thách thức cấp bách nhất trong lĩnh vực thanh toán. Theo đó, sẽ tập trung phát triển các giải pháp cho Web 3.0, lưu chuyển tiền tệ toàn cầu, tài chính nhúng, giải pháp toàn diện hỗ trợ người bán, doanh nghiệp nhỏ và ngân hàng mở.

Mở rộng giá trị các công ty khởi nghiệp lĩnh vực thanh toán - Ảnh 1.

Bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào, nói về Chương trình Tăng tốc khởi nghiệp năm 2023

Theo thống kê từ Visa, giá trị mà các công ty khởi nghiệp có thể mang lại trong lĩnh vực thanh toán nằm ở phạm vi rộng. Đơn cử, các công ty từ chương trình năm 2021 và 2022 đã có được 9 giao dịch thương mại với khách hàng và đối tác của Visa ở châu Á - Thái Bình Dương. Ngoài ra, Visa đã ký kết 6 thỏa thuận hợp tác và thương mại với các công ty khởi nghiệp được chọn.

Để tiếp cận sâu rộng cộng đồng khởi nghiệp châu Á - Thái Bình Dương, Visa đang hợp tác với Plug & Play, một trong những nền tảng đổi mới toàn cầu thành công nhất thế giới. Plug & Play sẽ là đối tác chiến lược quan trọng và sẽ quản lý việc kết nối với các công ty khởi nghiệp fintech mới nổi cho Chương trình Tăng tốc khởi nghiệp của Visa trong năm 2023.

Tin-ảnh: P.An