Lợi nhuận sau thuế của BIDV đạt 1.673 tỷ đồng, tăng gần 48% so với cùng kỳ
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) được tổ chức định hạng tín nhiệm Moody’s thực hiện việc rà soát và công bố định hạng định kỳ năm 2012 vào giữa tháng 8-2012.
Moody's giữ nguyên kết quả định hạng tín nhiệm đối với ngân hàng BIDV năm 2012 như cuối năm 2011, nhiều kết quả định hạng đạt trần định hạng quốc gia và triển vọng chung là ổn định.
Theo đó, định hạng tiền gửi nội tệ/ngoại tệ ở mức B1/B2; định hạng nhà phát hành là B1; định hạng tài chính độc lập là E+ và triển vọng ổn định.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2012 từ ngày 1-5 đến ngày 30-6, lũy kế từ đầu năm, lợi nhuận sau thuế của BIDV đạt 1.673 tỷ đồng, tăng gần 48% so với cùng kỳ.
Quý II/2012, BIDV trích lập dự phòng rủi ro tín dụng 817,4 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.667 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.273,7 tỷ đồng, lãi ròng của ngân hàng mẹ đạt hơn 1.275 tỷ đồng.
Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý II, lợi nhuận trước thuế của BIDV đạt 2.188 tỷ đồng, cùng kỳ con số này là 1.416 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.673 tỷ đồng, tăng gần 48% so với mức 1.132 tỷ đồng vào cùng kỳ năm 2011.
Theo Đan Chi (Thị trường tài chính)