Tuy nhiên, giá cá sấu thương phẩm thì đã giảm mạnh từ mức 230.000 đồng/kg năm ngoái còn 170.000 đồng -180.000 đồng/kg. Một bất thường khác là giá cá sấu đang bị cào bằng, loại 12-13 kg (nuôi 1 năm, thường đắt tiền hơn) cũng tương đương loại 20-25 kg (nuôi 2 năm).

Cá sấu mới nở
Cá sấu mới nở

Theo ông Tôn Thất Hưng, Giám đốc Công ty Cá sấu Hoa cà (quận 12, TP HCM), giá cá sấu luôn biến động khó lường do phụ thuộc chủ yếu vào thị trường Trung Quốc. Với giá cá sấu con như hiện nay, người nuôi mới phải hết sức thận trọng vì vốn cao và rủi ro về đầu ra.

Tin-ảnh: Ng.Ánh