Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 779/QĐ-TTg thành lập Quỹ vắc-xin phòng Covid-19.

Thông tin rõ hơn về nguyên tắc hoạt động của quỹ này, ông Võ Thành Hưng, Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước (Bộ Tài chính), cho biết ngay khi nhận được Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ, Bộ Tài chính đã khẩn trương triển khai xây dựng để ban hành quy chế hoạt động của Quỹ và thiết lập bộ máy quản lý.

Sẽ có hàng ngàn tỉ đồng ủng hộ, Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 được quản lý thế nào? - Ảnh 1.

Tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho cán bộ, nhân viên y tế tham gia công tác phòng chống dịch

Theo ông Hưng, Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 sẽ được mở tài khoản tại ngân hàng thương mại, trên cơ sở đó sẽ huy động nguồn lực đóng góp của các tổ chức, cá nhân. Nếu các doanh nghiệp muốn đóng góp vào quỹ thì hoàn toàn có thể chuyển tiền qua hệ thống các ngân hàng thương mại.

"Thủ tướng chính phủ cũng đã giao cho Bộ Tài chính làm việc với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Y tế để chuyển vào quỹ các khoản tiền mà một số doanh nghiệp đã đóng góp hỗ trợ cho Chính phủ, Bộ Y tế trong thời gian liên quan đến việc mua vắc-xin"- ông Hưng cho hay.

Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước cho biết quá trình xây dựng quy chế hoạt động của quỹ đang rất khẩn trương, dự kiến vài ngày tới sẽ phối hợp với các bên như Bộ Y tế, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hoàn thiện và ban hành.

Theo ông Võ Thành Hưng, việc đóng góp vào Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 là tự nguyện của các tổ chức, cá nhân, không có mức đóng góp tối thiểu cũng như mức đóng góp tối đa. "Tất cả đều trên cơ sở tinh thần tự nguyện của các tổ chức, cá nhân. Với mỗi đồng đóng góp dù là nhỏ nhất, chúng tôi cũng đều trân trọng và quản lý công khai, minh bạch"- ông Võ Thành Hưng khẳng định.

Với số tiền huy động vào quỹ có thể lên tới hàng ngàn tỉ đồng, ông Võ Thành Hưng cho biết, trong quyết định thành lập quỹ, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Tài chính quản lý nguồn tài chính của Quỹ. Tuy nhiên, Bộ Tài chính chỉ có chức năng quản lý tài chính, còn quyết định sử dụng khi nào và mỗi lần bao nhiêu thì các cơ quan liên quan sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ để quyết định, trên cơ sở đó Bộ Tài chính sẽ xuất tiền từ quỹ để thực hiện mua vắc-xin.

Bên cạnh đó, số thu của Quỹ cũng sẽ được ghi nhận và sẽ được công khai minh bạch trên các Website của Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước. Trong trường hợp cần thiết thì sẽ có thanh tra, kiểm toán theo quy định.

Về việc các địa phương nếu như có nhu cầu thành lập quỹ vắc-xin tại địa phương thì có được hay ông, Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước cho rằng, hiện tại việc mua vắc xin Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đang giao Bộ Y tế làm cơ quan đầu mối, nên thiết nghĩ các địa phương không cần thành lập quỹ.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp tại các địa phương có thể hỗ trợ chính quyền địa phương, bởi theo Nghị quyết 21/NQ-CP của Chính phủ, thì các địa phương cũng có trách nhiệm trong việc chia sẻ gánh nặng của ngân sách với ngân sách trung ương. Phần đóng góp của doanh nghiệp có thể góp trực tiếp cho ngân sách địa phương mà không nhất thiết phải thành lập quỹ.

Theo quy định tại Khoản 1, Điểm 2-Nghị định 44/2021/NĐ-CP của Chính phủ thì đối với khoản chi ủng hộ quỹ vắc-xin này, doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Minh Chiến