Liên quan đến việc chủ đầu tư dự án Cocobay ở Đà Nẵng (Công ty CP Đầu tư Phát triển và Xây dựng Thành Đô) công bố ngừng chi trả khoản cam kết lợi nhuận 12%/năm cho người mua sau ngày 31-12, một số thông tin tranh luận trái chiều về quyền và nghĩa vụ giữa các bên, trong đó có Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB).

SHB của bầu Hiển là đầu mối tài trợ vốn cho cả chủ đầu tư lẫn người mua cá nhân. Một số khách hàng cho rằng SHB là ngân hàng bảo lãnh dự án nên cần có trách nhiệm liên đới với những cam kết của dự án nói chung, hoặc có thể miễn, giảm lãi vay cho khách cá nhân vay mua Cocobay…

Ngân hàng của bầu Hiển tài trợ vốn cho chủ đầu tư và khách hàng mua Cocobay nói gì? - Ảnh 1.

Dự án Cocobay ở Đà Nẵng

Trước những thông tin này, ngày 30-11, SHB cho biết ngân hàng tài trợ vay vốn với chủ đầu tư triển khai dự án, trên cơ sở dự án đầy đủ điều kiện về pháp lý theo quy định của pháp luật. SHB thẩm định dự án khả thi, hiệu quả và các điều kiện để ngân hàng quản lý dòng tiền bán hàng, tài sản đảm bảo, tiến độ dự án, bảo đảm an toàn vốn vay

Đối với khách hàng cá nhân mua nhà dự án, SHB cho vay trên cơ sở tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Luật Nhà ở, khách hàng cá nhân có tình hình tài chính lành mạnh, tài sản bảo đảm theo quy định, nguồn thu đủ để trả nợ gốc và lãi khoản vay. Ngân hàng cũng thực hiện thẩm định, giải ngân tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, quy định của Ngân hàng Nhà nước và các quy định của SHB. Các khoản vay đều có tài sản bảo đảm đầy đủ theo quy định.

Theo Luật Nhà ở, các dự án khi triển khai bán hàng phải được ngân hàng bảo lãnh bàn giao nhà. SHB là ngân hàng bảo lãnh tiến độ bàn giao nhà của dự án này. Đến nay, các căn hộ tại dự án đã được bàn giao theo đúng tiến độ của hợp đồng mua bán.

"Quyền kinh doanh là của chủ đầu tư. Thỏa thuận giữa chủ đầu tư với khách hàng và quyền kinh doanh của chủ đầu tư thực hiện theo Luật Doanh nghiệp và Luật Dân sự. Do đó, việc giải quyết các vấn đề khúc mắc, thỏa thuận giữa chủ đầu tư và khách hàng thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của chủ đầu tư và khách hàng. Tuy nhiên, với tinh thần hỗ trợ khách hàng, SHB sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ giải quyết nếu cần" - đại diện SHB khẳng định.

T.Phương