Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giảm thêm loạt lãi suất điều hành - Ảnh 1.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều chỉnh lãi suất điều hành. Ảnh: Tấn Thạnh

Ngân hàng Nhà nước cho biết để phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và mặt bằng lãi suất trên thị trường nên đã ban hành các quyết định lãi suất đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc và tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc của tổ chức tín dụng (áp dụng từ ngày 1-12).

Theo đó, mức lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc và tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc của tổ chức tín dụng tại Ngân hàng Nhà nước bằng VNĐ là 0,8%/năm; lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ là 0%/năm, lãi suất tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ là 0,05%/năm.

So với quyết định về lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng VNĐ của tổ chức tín dụng tại Ngân hàng Nhà nước ban hành từ tháng 7, mức lãi suất trên đã giảm 0,4%/năm.

Lãi suất tiền gửi bằng VNĐ của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội, Quỹ tín dụng nhân dân, Tổ chức tài chính vi mô tại Ngân hàng Nhà nước là 0,8%/năm.

Lãi suất tiền gửi bằng VNĐ của Kho bạc Nhà nước tại Ngân hàng Nhà nước là 1%/năm và bằng ngoại tệ là 0,05%/năm; lãi suất tiền gửi bằng VNĐ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là 0,8%/năm.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước cũng ban hành loạt quyết định giảm trần lãi suất, cả chiều huy động lẫn cho vay đối với các tổ chức tín dụng. Theo đó, lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng giảm còn 0,8%/năm; lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng giảm xuống 5%/năm. Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên do tổ chức tín dụng ấn định trên cơ sở cung cầu vốn thị trường.

Ngân hàng Nhà nước cũng hạ lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VNĐ đối với các nhu cầu vốn phục vụ nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao từ 6,5%/năm xuống 6,0%/năm...

T.Phương