Ông Trần Đắc Sinh, Chủ tịch HoSE, cho biết việc ký kết nhằm tăng cường hợp tác, trao đổi chuyên môn để thực hiện các mục tiêu chiến lược đề ra của thị trường chứng khoán giai đoạn 2016-2030. Sau ký kết, 3 bên sẽ triển khai phối hợp, trao đổi, chia sẻ thông tin quản lý, giám sát liên quan đến hoạt động và chuyên môn; hợp tác xây dựng, phát triển các sản phẩm mới trên thị trường chứng khoán với mục tiêu vận hành an toàn thị trường chứng khoán, phù hợp chuẩn mực thông lệ quốc tế.

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác

Tại buổi ký kết, HSX và HNX đã giới thiệu và công bố thời điểm chính thức triển khai chỉ số chung cho thị trường chứng khoán Việt Nam - VNX Allshare. Theo đó, chỉ số VNX Allshare sẽ chính thức triển khai vào ngày 24-10 với 1.000 điểm cơ sở là bước khởi đầu, nền tảng cho chủ trương hợp nhất 2 sở giao dịch. Chỉ số này sẽ được tính toán liên tục từ khi thị trường mở cửa và chấm dứt khi cả 2 thị trường đóng cửa. VNX Allshare ra đời nhằm cung cấp cho nhà đầu tư thông tin toàn diện về thị trường chứng khoán Việt Nam cũng như đo lường diễn biến của thị trường.

VNX Allshare được xây dựng trên 3 cơ sở sàng lọc về tư cách, tỉ lệ tự do chuyển nhượng và thanh khoản. Các cổ phiếu phải có thời gian giao dịch tối thiểu 6 tháng; không thuộc diện cảnh cáo vi phạm công bố thông tin, kiểm soát, kiểm soát đặt biệt hoặc tạm ngừng giao dịch trong 3 tháng tính tới ngày chốt dữ liệu xem xét. Ngoài ra, các cổ phiếu phải có tỉ lệ free float tối thiểu 5% và tỉ suất quay vòng chứng khoán tối thiểu 0,02% nhằm bảo đảm khả năng giao dịch cơ bản. Danh sách thành phần chỉ số VNX Allshare kỳ 1 năm 2016 được xây dựng gồm 388 cổ phiếu, trong đó có 208 cổ phiếu từ HoSE và 180 cổ phiếu từ HNX.

Ông Vũ Bằng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán nhà nước, đánh giá việc ra mắt chỉ số VNX Allshare cũng như sự hợp tác chặt chẽ giữa các bên là bước tiến mới, rất cần thiết cho thị trường phát triển. Chính phủ và các bộ, ngành đều nhận thấy rất rõ vai trò của thị trường chứng khoán. Vì vậy, việc chỉ số VNX Allshare ra đời cũng như việc ký kết hợp tác của các bên sẽ tạo điều kiện để thị trường chứng khoán phát triển ổn định, nâng cao chất lượng dịch vụ, cải thiện môi trường đầu tư trên thị trường chứng khoán, củng cố niềm tin của công chúng đầu tư.

Sơn Nhung