Nguồn tin của Báo Người Lao Động ngày 19-6 xác nhận ông Lại Xuân Thanh, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải), sẽ thôi giữ nhiệm vụ tại Cục Hàng không để nhận nhiệm vụ mới là người đại diện vốn Nhà nước tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV).

Ông Lại Xuân Thanh sắp rời ghế Cục trưởng hàng không - Ảnh 1.

Ông Lại Xuân Thanh sắp thôi chức Cục trưởng Hàng không để làm Chủ tịch HĐQT của ACV

Tại tài liệu gửi đến cổ đông của ACV phục vụ cho đại hội cổ đông diễn ra này 28-6 tới, ACV đã dự thảo tờ trình về việc bầu bổ sung và miễn nhiệm thành viên HĐQT của ACV. Theo đó, ông Lại Xuân Thanh sẽ được HĐQT giới thiệu ứng cử vào chức vụ Chủ tịch HĐQT, đồng thời thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Nguyên Hùng, Chủ tịch HĐQT ACV, thôi làm Thành viên HĐQT để nghỉ hưu theo chế độ.

Nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết trước đó, Ban cán sự Đảng Bộ Giao thông Vận tải đã họp và quyết định điều chuyển công tác nhân sự tại các đơn vị trực thuộc gồm Cục Hàng không Việt Nam, ACV và Tổng công ty quản lý bay Việt Nam.

Ông Lại Xuân Thanh sinh năm 1963, quê ở Phú Xuyên, Hà Nội, thông thạo 2 ngoại ngữ là tiếng Anh, tiếng Nga; là Thạc sĩ quản trị Nhà nước và Cử nhân luật quốc tế. Ông Thanh làm việc trong ngành hàng không từ năm 1992, giữ vị trí Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam từ năm 2012 đến nay.

ACV là doanh nghiệp cổ phần đang nắm giữ hoạt động của 22 sân bay trong cả nước, vốn điều lệ (hợp nhất) 25.054 tỉ đồng, tổng tài sản (hợp nhất) 47.337 tỉ đồng. Năm 2016, ACV đạt lợi nhuận sau thuế 2.572 tỉ đồng, dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt tỉ lệ 8%.

Năm 2017, ACV dự kiến đạt lợi nhuận trước thuế 3.699 tỉ đồng và phấn đấu chia cổ tức tỉ lệ 9%.


Tô Hà