Báo cáo tài chính quý I- 2016 của công ty mẹ - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và báo cáo hợp nhất quý I- 2016 vừa được tập đoàn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho thấy trong quý I-2016, lãi hợp nhất trước thuế của tập đoàn này là 1.371 tỉ đồng.

Cụ thể, tổng doanh thu thuần hợp nhất (của tất cả các đơn vị thành viên Petrolimex trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh: xăng dầu, gas, dầu mỡ nhờn, vận tải xăng dầu, thiết kế, cơ khí, xây lắp, bảo hiểm,…) là 27.540 tỉ đồng, chỉ bằng 72,6% so với cùng kỳ năm ngoái do giá dầu thô thế giới giảm 30,8% so với bình quân quý I-2015.

Mặc dù vậy, tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế tập đoàn đạt được vẫn là 1.371 tỉ đồng, đạt 34,6% kế hoạch năm. Trong đó, riêng hoạt động kinh doanh xăng dầu đạt lợi nhuận trước thuế 658 tỉ đồng, tương đương 47,9% tổng lợi nhuận hợp nhất.

Do có sản lượng xuất bán nội địa và tái xuất lớn, lên tới 2.320 ngàn m3 (hoặc tấn), bằng 103% so với cùng kỳ năm 2015 (2.255 m3) nên lợi nhuận trước thuế đạt 269 đồng/lít (hoặc kg).

Petrolimex cho hay: “Lợi nhuận mặt hàng xăng dầu của Petrolimex trong quý I- 2016 tiếp tục ổn định theo định hướng kế hoạch và ở mức tương đồng bình quân năm 2015 trong tổng lợi nhuận hợp nhất. Trong 3 tháng đầu năm nay, tập đoàn tiếp tục đánh giá và hợp lý hóa đường vận động hàng hóa để tiết giảm chi phí vận chuyển; đồng thời, Nhà nước điều hành linh hoạt tỉ giá trung tâm nên chi phí tài chính phát sinh thấp. Bên cạnh đó, sản lượng quý I-2016 theo đúng định hướng kế hoạch và tăng trưởng so cùng kỳ khoảng 3%”.

Với mức thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp là 234 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế của tập đoàn trong quý I- 2016 đạt mức 1.134 tỉ đồng, tăng gần gấp ba so với cùng kỳ năm trước.

Ph.Nhung