Chiều 11-1, Quốc hội đã họp phiên bế mạc kỳ họp bất thường lần thứ nhất. Tại phiên họp, với 424/426 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Với Nghị quyết đươc thông qua, Quốc hội đã "chốt" chính sách tài khoá, chính sách tiền tệ và các chính sách để hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, triển khai trong 2 năm 2022-2023.

Về chính sách tài khoá, Quốc hội thông qua giảm 2% (còn 8%) thuế suất thuế giá trị gia tăng trong năm 2022, trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ như viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, sản xuất kim loại và sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, ngành khai khoáng...

Quốc hội chốt gói chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ phục hồi kinh tế - Ảnh 1.

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Cũng nằm trong nhóm chính sách tài khoá, Quốc hội thống nhất tăng chi đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Nhà nước tối đa 176 ngàn tỉ đồng. Trong đó, riêng lĩnh vực y tế được phân bổ tối đa 14 ngàn tỉ đồng để đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng, trung tâm kiểm soát bệnh tật cấp vùng, nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh của viện và bệnh viện cấp trung ương gắn với đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực y tế, sản xuất vắc-xin trong nước và thuốc điều trị Covid-19.

Ngân sách Nhà nước sẽ cấp cho Ngân hàng Chính sách Xã hội tối đa 5 ngàn tỉ đồng, bao gồm cấp bù lãi suất và phí quản lý 2 ngàn tỉ đồng để thực hiện chính sách cho vay ưu đãi thuộc Chương trình; hỗ trợ lãi suất tối đa 3 ngàn tỉ đồng cho đối tượng vay vốn theo các chương trình tín dụng chính sách có lãi suất cho vay hiện hành trên 6%/năm; đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng và hiện đại hóa các cơ sở trợ giúp xã hội, đào tạo, dạy nghề, giải quyết việc làm tối đa 3,15 ngàn tỉ đồng.

Trong số 176 ngàn tỉ đồng chi cho đầu tư phát triển nêu trên, sẽ bố trí hỗ trợ lãi suất (2%/năm) tối đa 40 ngàn tỉ đồng đồng thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại cho một số ngành, lĩnh vực; cho vay cải tạo chung cư cũ, xây dựng nhà ở xã hội, nhà cho công nhân thuê và thuê mua; cấp vốn điều lệ cho Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch tối đa 300 tỉ đồng.

Quốc hội cũng thống nhất bổ sung tối đa 113,55 ngàn tỉ đồng (nằm trong số 176 ngàn tỉ đồng) từ ngân sách nhà nước để phát triển kết cấu hạ tầng: Giao thông, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển, bảo đảm an toàn hồ chứa nước, thích ứng biến đổi khí hậu, khắc phục hậu quả thiên tai.

Tại Nghị quyết, Quốc hội đã thông qua việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực kinh tế trọng điểm. Nguồn kinh phí để hỗ trợ khoảng 6,6 ngàn đồng từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021.

Bên cạnh đó, tăng hạn mức bảo lãnh Chính phủ đối với trái phiếu phát hành trong nước cho Ngân hàng Chính sách Xã hội tối đa 38,4 ngàn tỉ đồng để cho vay hỗ trợ giải quyết việc làm; học sinh, sinh viên; các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập; cá nhân vay mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội; thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Về chính sách tiền tệ, Quốc hội thống nhất việc điều hành đồng bộ, linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ để góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động để phấn đấu giảm lãi suất cho vay khoảng 0,5%-1% trong 2 năm 2022-2023.

Tiếp tục cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ, miễn, giảm lãi vay đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, điều tiết thanh khoản phù hợp, tạo điều kiện đẩy nhanh tốc độ giải ngân cho các đối tượng thụ hưởng gói hỗ trợ lãi suất...

Nghị quyết của Quốc hội cũng nêu rõ điều tiết tiền tệ hợp lý, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát hành trái phiếu Chính phủ và để các tổ chức tín dụng tiếp tục đầu tư trái phiếu Chính phủ. Bên cạnh đó, sử dụng tối đa 46 ngàn tỉ đồng từ các nguồn tài chính hợp pháp khác để nhập khẩu vắc-xin, thuốc điều trị và thiết bị, vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trong trường hợp cần thiết.

Quốc hội cũng thống nhất việc tiếp tục tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách Xã hội để cho người sử dụng lao động vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động, bảo đảm tính khả thi và tổ chức triển khai nhanh trong thực tế.

Để có nguồn lực thực hiện các chính sách tài khóa hỗ trợ Chương trình, Quốc hội cho phép tăng bội chi ngân sách nhà nước trong 2 năm 2022-2023 bình quân 1-1,2% GDP/năm (tối đa 240 ngàn tỉ đồng); Phát hành trái phiếu Chính phủ; Vay hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vay ưu đãi nước ngoài theo hình thức hỗ trợ cân đối ngân sách...Quốc hội cũng giao Chính phủ đẩy mạnh các biện pháp khác để khai thác các nguồn lực.

Ngoài chính sách tài khoá, chính sách tiền tệ nêu trên, Quốc hội đã thống nhất sử dụng khoảng 5 ngàn tỉ đồng từ Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam để phát triển hạ tầng viễn thông, internet, trong đó sử dụng 1 ngàn tỉ đồng để trang bị máy tính bảng thực hiện Chương trình "Sóng và máy tính cho em".

Giải quyết các vướng mắc trong quy định về nội dung chi và quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp; sử dụng khoảng 5 ngàn tỉ đồng để đổi mới công nghệ, ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; giải mã công nghệ; mua thiết bị, máy móc, nguyên vật liệu cho đổi mới công nghệ, phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Minh Chiến