Kiểm toán Nhà nước (KTNN) vừa có văn bản gửi bộ trưởng Bộ Công Thương thông báo kết quả kiểm toán: "Báo cáo tình hình tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn Nhà nước năm 2016 của Tổng Công ty Bia, Rượu, Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco)".

Đáng chú ý, KTNN đã chỉ rõ Sabeco thực hiện chi tiền thưởng của năm tài chính 2015 (chi trong năm 2016) cho người quản lý (chủ tịch và thành viên hội đồng quản trị, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc...) là hơn 15 tỉ đồng, bằng 20,3 tháng lương thực hiện bình quân của người quản lý.

Trong khi đó, mức tối đa được thưởng áp dụng đối với viên chức quản lý tại công ty 100% vốn Nhà nước theo quy định tại Nghị định 71/2013 của Chính phủ là 1,5 tháng lương thực hiện. Theo cơ quan kiểm toán, mức chi của Sabeco cao hơn mức khen thưởng cho người quản lý năm 2016 mà Bộ Công Thương đã chấp thuận (3 tháng lương thực hiện) là gần 12,8 tỉ đồng.

Sabeco chi tiền thưởng cho lãnh đạo quá tay gần 13 tỉ đồng - Ảnh 1.

Các chức danh lãnh đạo, quản lý ở Sabeco được chi mức thưởng vượt quá mức quy định - Ảnh minh họa: Tấn Thạnh

Theo KTNN, công ty mẹ phải trích lập dự phòng tổn thất đầu tư tài chính đối với 10 khoản đầu tư dài hạn khi có vốn góp dưới 20% vốn điều lệ với số tiền là 444,7 tỉ đồng, bằng 77,8% giá trị đầu tư.

Cụ thể, khoản đầu tư vào Ngân hàng TMCP Phương Đông được Sabeco trích lập dự phòng 154,1 tỉ đồng; Ngân hàng TMCP Đông Á là 126,789 tỉ đồng; Công ty PVI Sài Gòn là 39,3 tỉ đồng; Quỹ Đầu tư chứng khoán Sài Gòn A2 là 33,7 tỉ đồng; Công ty CP chứng khoán Đại Việt là gần 16 tỉ đồng; Quỹ Đầu tư Việt Nam là 24,8 tỉ đồng; Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông là 23,938 tỉ đồng; Công ty CP Bia Sài Gòn - Đồng Nai là 3,3 tỉ đồng; Công ty CP Đầu tư và Phát triển không gian ngầm là 1,7 tỉ đồng.

"Khoản đầu tư hơn 136 tỉ đồng vào Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á, cổ đông không được chuyển nhượng cổ phiếu do ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt"- báo cáo kiểm toán nêu rõ.

Ngoài ra, Sabeco phải nộp ngân sách Nhà nước còn lại từ năm 2016 trở về trước là hơn 2.495 tỉ đồng, tương ứng tỉ lệ vốn Nhà nước của công ty mẹ tại thời điểm cuối năm 2016 là 89,59%. Do lợi nhuận chưa được phân phối đến ngày 31-12-2016 là 2.930 tỉ đồng và chưa được chia cổ tức cho các cổ đông.

Về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sabeco Pearl, cơ quan kiểm toán cũng chỉ ra nhiều sai sót, hạn chế trong vệc xác định giá trị doanh nghiệp. Cụ thể, trong phương pháp so sánh, việc điều chỉnh các yếu tố khác biệt không trên cơ sở chứng cứ thị trường là không đúng hướng dẫn tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 08 của Bộ Tài chính ban hành.

Với những tồn tại nêu trên, KTNN đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo làm rõ, xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân về việc không xem xét tính hợp lý của việc xác định giá trị doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sabeco Pearl.

Đồng thời, kiểm tra, kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân tại Bộ Công Thương trong việc không chia hết lợi nhuận của năm 2016 về trước và trách nhiệm của bộ phận đại diện vốn tại Sabeco về việc không đề xuất phương án phân phối tiếp lợi nhuận còn lại của năm 2016 để Bộ Công Thương quyết định, ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách.

Cơ quan kiểm toán kiến nghị Bộ Công Thương chỉ đạo làm rõ, xem xét trách nhiệm đối với việc chi thưởng cho người quản lý trong năm 2015 tại Sabeco là không hợp lý so với người lao động và không đảm bảo quản lý chung của Nhà nước.

Minh Chiến