Ngày 19-11, Tổng cục Thuế cho biết dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước đã được trình Chính phủ để xem xét.

Theo dự thảo Nghị định, sẽ gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 10 và tháng 11-2021 đối với ôtô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

Thời gian gia hạn kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Cụ thể, thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 10-2021 chậm nhất là ngày 20-12-2021; Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 11-2021 chậm nhất là ngày 30-12-2021.

Theo Tổng cục Thuế, người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi Giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ các kỳ được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định pháp luật về quản lý thuế.

Cơ quan thuế cho biết thêm theo phương án đề xuất gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt cho xe ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước từ kỳ tính thuế tháng 10 đến kỳ tính thuế tháng 11, tổng số tháng gia hạn là 2 tháng, tổng số thuế được gia hạn khoảng 4.400 tỉ đồng.

Tổng cục Thuế nêu rõ trong năm 2021, tình hình đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại Việt Nam. Trên cơ sở những kết quả đạt được khi thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế thuế tiêu thụ đối với ôtô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước theo quy định tại Nghị định số 109/2020/NĐ-CP năm 2020, Bộ Tài chính tiếp tục xây dựng dự thảo Nghị định để gia han thời gian nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước năm 2021 đảm bảo phù hợp với quy định của Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14.

Minh Chiến