Ngày 11-12, Bộ Tài chính đã tổ chức lễ ra mắt Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX). Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã trao quyết định thành lập cho Ban lãnh đạo Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.

Theo Phó Thủ tướng, phát triển thị trường chứng khoán nhằm tạo ra kênh huy động vốn trung và dài hạn cho phát triển kinh tế là một chủ trương lớn và nhất quán của Đảng, Nhà nước ta. Với chặng đường 25 qua, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, thị trường chứng khoán Việt Nam đã phát triển vững chắc hơn, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, trở thành một kênh huy động vốn quan trọng.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, ngày 23-12-2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 37/2020/QĐ-TTg về thành lập, tổ chức và hoạt động của VNX, đánh dấu cột mốc mới trong quá trình phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam chính thức ra mắt - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập và tổ chức hoạt động của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam - Ảnh: VGP

"VNX ra đời sẽ thống nhất về mô hình tổ chức, cơ chế, chính sách, tư duy phát triển và hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ thị trường. Đặc biệt, sự ra đời của VNX sẽ thống nhất các mảng thị trường chứng khoán Việt Nam còn phân tán, từ đó tăng quy mô, vị thế của thị trường chứng khoán, hội tụ đủ tiêu chuẩn để hội nhập và liên kết quốc tế, thu hút tốt hơn dòng vốn đầu tư trong nước và ngoài nước" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, VNX phối hợp cùng các bộ, ngành và địa phương, các doanh nghiệp tổ chức đánh giá đầy đủ việc thực hiện Chiến lược phát thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2011-2020; trên cơ sở đó có những giải pháp xây dựng phát triển thị trường chứng khoán chuyên nghiệp, hiệu quả, bền vững.

Bên cạnh đó, rà soát, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo môi trường thông thoáng, công khai, minh bạch, hiệu quả hơn nữa, làm sao để thị trường hoạt động an toàn và hiệu quả, đủ sức chống chịu những cú sốc của nền kinh tế. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý, giám sát và cưỡng chế thực thi pháp luật, đảm bảo tính công bằng, công khai, minh bạch, bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu hiện đại hóa hạ tầng công nghệ, làm chủ và tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để thúc đẩy sự phát triển thị trường kết hợp với việc quản lý rủi ro, bảo đảm an toàn cho thị trường chứng khoán, đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước.

Cùng với đó, chủ động hội nhập thị trường tài chính quốc tế, đảm bảo đúng các cam kết hội nhập khi thực thi các Hiệp định thương mại thế hệ mới; tiếp cận với các chuẩn mực chung và thông lệ quốc tế, tăng sức cạnh tranh và từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa thị trường chứng khoán Việt Nam so với các quốc gia khác trong khu vực.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc khẳng định bộ sẽ xây dựng các tổ chức vận hành giao dịch chứng khoán quy mô lớn, chuyên nghiệp, cạnh tranh cao và nâng cao đạo đức nghề nghiệp. Đồng thời, áp dụng chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu của thị trường trong hiện tại và tương lai.

Minh Chiến