Theo đó, Tổng cục Thuế đề nghị các cục thuế căn cứ cơ sở dữ liệu thu thập từ cơ quan chức năng về các đơn vị bán hàng theo phương thức đa cấp, để phân tích rủi ro, lập kế hoạch thanh tra và triển khai công tác thanh tra, kiểm tra theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế.

Tổng cục Thuế cũng yêu cầu cơ quan thuế các địa phương công khai thông tin về kết quả thanh, kiểm tra thuế kịp thời, chính xác, khách quan trên phạm vi toàn quốc. Trường hợp có phát hiện các vi phạm liên quan đến các bộ, ngành thì kịp thời cung cấp thông tin để xử lý theo quy định có liên quan.

Theo đánh giá của Tổng cục Thuế, hiện nay hoạt động đa cấp diễn ra phức tạp. Nhiều doanh nghiệp đã bị cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra, xử phạt và thu hồi giấy phép kinh doanh.

Tăng cường kiểm tra hoạt động đa cấp - Ảnh 1.

Ảnh tư liệu

Trong quá trình quản lý thuế đối với hoạt động này, cơ quan thuế các cấp đã thường xuyên thanh tra, kiểm tra và kịp thời xử lý theo quy định pháp luật về thuế đối với đơn vị kinh doanh bán hàng đa cấp.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế các cấp còn phối hợp chặt chẽ với các đoàn kiểm tra liên ngành do Bộ Công Thương chủ trì thực hiện thanh tra, kiểm tra về thuế đối với đơn vị kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Mới đây, ngày 12-3, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Tr.Nguyễn