Theo ông Long, chính sách tỉ giá hiện neo đồng Việt Nam theo giá USD, các đồng tiền khác tính theo tỉ giá chéo thông qua USD. “Hiện nay, 46% cơ cấu nợ của Chính phủ là ngoại tệ, trong đó một nửa là vay bằng USD và một nửa vay bằng các ngoại tệ khác. Điều chỉnh tỉ giá so với USD thì các đồng tiền khác cũng thay đổi theo. Việc tăng giá USD và giảm giá các đồng tiền khác tương ứng nhau nên không ảnh hưởng gì đến nợ công” – ông Long lý giải.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cho biết năm 2015, dự kiến dành khoảng 16,1% ngân sách để trả nợ - không vượt quá mức 25% cho phép nhưng cao hơn mức 15,2% và 13,8% của các năm 2013, 2014. Trong khi đó, mỗi năm, Việt Nam phải vay thêm nước ngoài khoảng 4-5 tỉ USD.

Ph.Nhung