Táo Ninh Thuận được đóng logo sản phẩm sạch

Táo Ninh Thuận được đóng logo sản phẩm sạch

Ông Đỗ Hồng Kỳ, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận, cho biết để được cấp bộ sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Táo Ninh Thuận”, các cơ sở kinh doanh nêu trên phải ký kết hợp đồng thu mua sản phẩm của hơn 100 hộ nông dân chuyên canh táo theo tiêu chuẩn VietGAP trong tỉnh. Sản phẩm táo đóng gói trước khi đưa ra thị trường phải được cơ quan chức năng ở Ninh Thuận chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trái táo Ninh Thuận đã được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa vào năm 2013.

Ninh Thuận có hơn 1.000 ha trồng táo nhưng chỉ có gần 50 ha được nông dân đăng ký sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, với sự hướng dẫn kỹ thuật canh tác của Trung tâm Khuyến nông và Hội Nông dân tỉnh.

L.Trường