Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP, cho biết khác với đề án truy xuất nguồn gốc thịt heo thực hiện từ trang trại đến người tiêu dùng, đề án truy xuất nguồn gốc thịt, trứng gia cầm sẽ có sự tham gia của 4 chủ thể gồm trại cung cấp con giống, cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ, đơn vị thương mại và sẽ truy xuất nguồn gốc thịt gia cầm là thực hiện truy xuất từ con giống cho đến tay người tiêu dùng.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đề án được xây dựng chủ yếu dựa trên các tiêu chuẩn VietGAP và quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm hiện hành của Việt Nam; sẽ cung cấp các công cụ hỗ trợ để điện tử hóa chu trình VietGAP, giúp các trang trại làm ăn chân chính phát triển bền vững. Việc ghi chép sẽ được thực hiện điện tử tự động, có hệ thống quản lý kho điện tử... Đây sẽ là những điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư thực hiện VietGAP, giúp sản phẩm không chỉ được thị trường nội địa đón nhận mà bảo đảm điều kiện đẩy mạnh xuất khẩu, tham gia vào thị trường quốc tế.

T.Nhân