Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) vừa thống nhất quy trình chuyển giao dịch cổ phiếu từ HoSE sang HNX để giảm tải, chống nghẽn lệnh giao dịch chứng khoán trên hệ thống của HoSE.

Thời gian xử lý hồ sơ cũng như ngừng giao dịch của cổ phiếu sẽ được rút ngắn tối đa nhưng vẫn bảo đảm việc xử lý dữ liệu, cài đặt hệ thống tại HoSE, VSD và HNX để các hoạt động liên quan tới cổ phiếu chuyển giao dịch như: giao dịch, công bố thông tin, giám sát giao dịch và thanh toán bù trừ không bị ảnh hưởng và vẫn đáp ứng quy định.

Thống nhất quy trình chuyển cổ phiếu từ HoSE qua sàn Hà Nội để khắc phục nghẽn lệnh - Ảnh 1.

Lệnh trên sàn HOSE sẽ giảm tải khi chuyển cổ phiếu sang giao dịch HNX

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thực hiện chuyển giao dịch, HNX và HOSE cùng VSD sẽ sớm có hướng dẫn cụ thể.

Cũng liên quan đến việc chuyển cổ phiếu, sáng 17-3, HNX cho biết vừa nhận được công văn của Công ty CP Giống cây trồng Việt Nam (mã chứng khoán NSC), công ty CP BIBICA (mã chứng khoán BBC), Công ty CP Giống cây trồng Miền Nam (mã chứng khoán SSC) đề nghị chuyển giao dịch cổ phiếu từ HoSE sang HNX nhằm giảm tải cho hệ thống giao dịch của HoSE và bảo đảm quyền lợi của nhà đầu tư. Cả ba công ty này đều là thành viên của công ty CP tập đoàn PAN.

Trước đó, Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn PAN (PAN), bà Nguyễn Thị Trà My cho biết ban lãnh đạo tập đoàn đã đồng thuận lấy ý kiến HĐQT tập đoàn và 7 công ty thành viên để chuyển cổ phiếu niêm yết trên sàn HoSE chuyển sang giao dịch trên hệ thống của HNX theo lời kêu gọi hỗ trợ của lãnh đạo ngành chứng khoán nhằm giảm tải cho hệ thống của HoSE.

Tin, ảnh: Sơn Nhung