Đây là những địa phương có số lượng muối tồn đọng lớn.

Theo đó, Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc được chỉ định là đơn vị triển khai kế hoạch thu mua muối. Sản lượng thu mua không giới hạn với giá ổn định ở mức 600 đồng/kg, cao hơn thị trường khoảng 100 đồng/kg. Hiện Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc đã làm việc với các địa phương, hoàn tất phương án thu mua muối.

Ninh Thuận là một trong 4 địa phương có lượng muối tồn kho lớn

Chính sách thu mua muối tạm trữ của Chính phủ được kỳ vọng sẽ có tác động tích cực tới giá muối trên thị trường, giúp diêm dân thuận lợi hơn trong tiêu thụ muối tồn kho, có thu nhập ổn định cuộc sống.

L.Trường