Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định về việc bổ nhiệm ông Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Tài chính, kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Theo quyết định này, ông Hồ Đức Phớc sẽ kiêm thêm chức vụ nêu trên thay ông Đinh Tiến Dũng (nguyên Bộ trưởng Bộ Tài chính), hiện là Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Thủ tướng bổ nhiệm Bộ trưởng Hồ Đức Phớc kiêm thêm chức mới - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Đồng thời, tại Quyết định số 769/QĐ-TTg ngày 25-5-2021 Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, kiêm giữ chức Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thay bà Nguyễn Thị Minh (nguyên Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam) đã nghỉ hưu.

Theo quy định hiện hành, Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Hội đồng quản lý) giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, giám sát hoạt động của BHXH Việt Nam và tư vấn về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Hội đồng quản lý gồm đại diện lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và thành viên khác do Chính phủ quy định.

Ông Hồ Đức Phớc được Quốc hội khóa XIV phê chuẩn bổ nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Tài chính tại kỳ họp thứ 11, diễn ra hồi tháng 3-2021. Trước đó, ông Hồ Đức Phớc là Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Minh Chiến