Thủ tướng: Giám sát Tài chính không để mất bò mới lo làm chuồng - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Ủy ban GSTCQG tại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập. Ảnh Quang Hiếu

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia (GSTCQG) sáng nay 6-3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình thế giới khó lường hiện nay cùng với những bất cập trong nội tại nền kinh tế, nhiệm vụ đặt ra đối với các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, trong đó có Ủy ban GSTCQG là rất nặng nề. Thị trường tài chính, tiền tệ cần phải tiếp tục củng cố, hoàn thiện, hiệu quả hơn, an toàn hơn, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển nhanh và bền vững. 

Thủ tướng yêu cầu Ủy ban cần chủ động bám sát tình hình thực tiễn, tập trung nghiên cứu, phát huy sức sáng tạo của tập thể và từng cán bộ, công chức, kịp thời tham mưu, tư vấn cho Chính phủ trong chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là về ổn định kinh tế vĩ mô và giám sát thị trường tài chính, đề xuất kịp thời những đối sách trước những biến động của tình hình quốc tế, trong nước, không để bị động, bất ngờ, nhất là ổn định hệ thống ngân hàng thương mại, chứng khoán, bất động sản hiện nay.

Thủ tướng đề nghị Ủy ban tiếp tục rà soát để bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của mình, đặc biệt là cơ chế phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan chức năng. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Ủy ban thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Về cơ chế phối hợp, Thủ tướng giao Ủy ban cần chủ động phối hợp với các bộ, ngành chức năng, đặc biệt là các Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước để đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Ủy ban GSTCQG trên các mặt công tác. "Nhiều khi các bộ, ngành nghe những lời nói trái tai nhưng là những lời báo động, cần lắng nghe từ Ủy ban GSTCQG. Lời nói trung thực thường là tốt, là cần thiết đối với mọi cán bộ, mọi tổ chức chúng ta"- Thủ tướng nói.

Nhấn mạnh đến việc cần thiết phải chủ động hơn, kịp thời hơn trong công tác tham mưu, Thủ tướng lưu ý Uỷ ban cần đề xuất các giải pháp ổn định hệ thống tài chính, tiền tệ, cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu; áp dụng các chuẩn mực và thông lệ quốc tế; thường xuyên cập nhật, phân tích, báo cáo tình hình tài chính quốc tế, trong nước cả về các thị trường tiền tệ, tài chính, chứng khoán, bảo hiểm… với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trước tình hình thế giới khó lường hiện nay cùng với những bất cập trong nội tại nền kinh tế, không được chủ quan, không để "mất bò mới lo làm chuồng". "Tôi có nghe nhiều nước trong khu vực đã áp dụng các hệ thống cảnh báo sớm rủi ro về vĩ mô và thị trường tài chính một cách khá hiệu quả. Tôi đề nghị các đồng chí nghiên cứu, báo cáo đề xuất cụ thể với Thủ tướng Chính phủ"- Thủ tướng nêu rõ.

T.Hà