Bộ Tài chính vừa có văn bản báo cáo Chính phủ về phương án cân đối nguồn trả nợ khoản vay 250 triệu USD từ Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Trung Quốc (China Eximbank) của Dự án Đạm Ninh Bình do Tập đoàn Hoá chất (Vinachem) làm chủ đầu tư.

Dự án Đạm Ninh Bình có công suất 560.000 tấn/năm, vốn đầu tư khoảng 667 triệu USD, tương đương 12.000 tỉ đồng, do Vinachem sở hữu 100% vốn. Để có tiền đầu tư, Vinachem đã vay Eximbank Trung Quốc 250 triệu USD, lãi suất ưu đãi 4%/năm, cố định trong vòng 15 năm, với điều kiện phải ký hợp đồng với nhà thầu HQC của Trung Quốc. Tính đến ngày 31-3-2017, dư nợ của khoản vay là 162,5 triệu USD, trong đó Vinachem đã trả nợ gốc 7 kỳ với tổng số tiền 87,5 triệu USD.

Thua lỗ hơn 3.000 tỉ đồng, Đạm Ninh Bình xin khoanh nợ vay Trung Quốc - Ảnh 1.

Dự án nhà máy Đạm Ninh Bình do Vinachem làm chủ đầu tư có quy mô công suất 560.000 tấn/năm, tổng mức đầu tư 667 triệu USD. Ảnh: Vneconomy

Nhà máy đạm Ninh Bình hoạt động từ năm 2012 đến nay nhưng liên tục thua lỗ và chưa trả hết nợ. Do đó, Bộ Công Thương đề xuất Thủ tướng cho phép Vinachem trước mắt chủ động huy động, cân đối mọi nguồn tài chính để thanh toán cho các ngân hàng theo quy định. Đồng thời, chủ động đàm phán với các tổ chức tín dụng để được khoanh nợ. Trường hợp China Eximbank không đồng ý, đề nghị Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan cho vay lại là Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) nghiên cứu, cân đối để có nguồn trả nợ cho China Eximbank.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho biết qua trao đổi sơ bộ với China Eximbank, phía Trung Quốc thông báo không có chính sách hỗ trợ dự án sử dụng vốn vay khó khăn, người chịu trách nhiệm trả nợ trong mọi trường hợp không phải là doanh nghiệp, mà là Chính phủ Việt Nam. Do đó, nếu theo phương án đề xuất của Vinachem thì từ năm 2017-2022, ngân sách Nhà nước sẽ phải ứng vốn để trả nợ Trung Quốc thay cho Vinachem là 125 triệu USD.

Nhưng nguồn thu của quỹ tích luỹ trả nợ hiên nay rất hạn chế, lại đang phải định kỳ trả nợ thay cho nhiều dự án, doanh nghiệp khó khăn như Giấy Phương Nam, Vinashin… Do vậy, Bộ Tài chính cho rằng trong bối cảnh ngân sách khó khăn, bội chi cao, nợ công và nghĩa vụ trả nợ tăng nhanh, việc Vinachem đề xuất được giãn nợ khi vẫn có khả năng tập trung nguồn lực để trả nợ nước ngoài là "chưa phù hợp".

Quan điểm của Bộ Tài chính là đề nghị Chính phủ không đặt vấn đề giãn hoãn nợ với phía ngân hàng Trung Quốc, vì sẽ gây ảnh hưởng tới uy tín của Chính phủ, cũng như ảnh hưởng tới đánh giá hệ số tín nhiệm quốc gia và phạm lỗi chéo giữa tất cả các khoản vay của Chính phủ.

Thay vào đó, Vinachem tập trung mọi nguồn lực của tập đoàn để ưu tiên trả nợ cho khoản vay nước ngoài của dự án Đạm Ninh Bình, trả nợ đầy đủ ngay từ kỳ ngày 21-7-2017, để không làm ảnh hưởng tới uy tín của Chính phủ. Ngoài ra, tiếp tục chủ động làm việc với các tổ chức tín dụng để hoãn giãn nợ vay trong nước, tiếp tục thoái vốn ngoài ngành và sử dụng các nguồn lực này để cân đối nguồn trả nợ cho dự án.

Lỗ hơn 3.000 tỉ đồng

Báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy năm 2016, Vinachem lỗ 895 tỉ đồng do giá vốn bán hàng và dịch vụ cung cấp tăng cao, chi phí lãi vay tăng 346 tỉ đồng, trong khi các doanh thu và thu nhập khác đều giảm. Chỉ tiêu sinh lời năm 2016 bị âm, chứng tỏ tập đoàn kinh doanh chưa hiệu quả, cần điều chỉnh, lên kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với thực tế thị trường. Sức ép về tài chính trong thời gian tới là rất cao, do vẫn tham gia góp vốn vào 40 đơn vị, doanh nghiệp.

Với Công ty Đạm Ninh Bình, năm 2016 tổng tài sản đạt 10.075 tỉ đồng, giảm 8,65% so với năm 2015, nhà máy đã vận hành ổn định, tình hình sản xuất, tiêu thụ đã khả quan hơn. Tuy nhiên, do giá phân bón trên thị trường quốc tế giảm sâu dẫn đến doanh thu không bù đắp được chi phí dẫn đến lỗ thêm 1.132 tỉ đồng, nâng mức lỗ lũy kế tới nay lên tới trên 3.058 tỉ đồng.

Trong năm 2016, Vinachem đã hỗ trợ Đạm Ninh Bình thanh toán nợ đến hạn trả, trong đó có 25 triệu USD để trả China Eximbank.

Tô Hà