Theo đó, Bộ trưởng giao cho Vụ Công nghiệp nặng là đơn vị chủ trì. Đơn vị thực hiện sẽ là công ty tư vấn nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam. Đơn vị tư vấn có trách nhiệm làm rõ xu hướng phát triển ngành thép thế giới và khu vực. Đồng thời, đánh giá khả năng cạnh tranh của ngành thép Việt Nam so với khu vực và trên thế giới cũng như việc lựa chọn nhà thầu, công nghệ và những đánh giá tác động về môi trường. Thời gian hoàn thành dự thảo đề án là trong quý II/2017.

Hiện, Bộ Công Thương đã ban hành Dự thảo lần 2 quy hoạch ngành thép đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 và tổ chức lấy ý kiến người dân trên Cổng Thông tin điện tử của bộ tại địa chỉ www.moit.gov.vn và các địa phương trên phạm vi toàn quốc. So với dự thảo lần 1, dự thảo lần 2 có sự thay đổi đáng kể, ví dụ: loại bỏ 12 dự án có quy mô nhỏ, hoạt động kém hiệu quả, chưa triển khai hoặc do địa phương đề xuất…

Ph.Nhung