Với mô hình này, doanh nghiệp xuất nhập khẩu thay vì phải đi lại nhiều nơi để làm thủ tục thì nay chỉ cần một địa điểm để thực hiện kiểm tra nhiều chuyên ngành.

Một trong hai địa điểm kiểm tra chuyên ngành tập trung của TP HCM đặt tại Tân Cảng - Cát Lái (quận 2).
Một trong hai địa điểm kiểm tra chuyên ngành tập trung của TP HCM đặt tại Tân Cảng - Cát Lái (quận 2).

Ông Hoàng Việt Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải Quan, cho biết việc ra đời địa điểm kiểm tra chuyên ngành tập trung sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho doanh nghiệp, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa trung bình khoảng 2 ngày. Tất cả những hoạt động như lấy mẫu và nhận - trả kết quả kiểm tra… đều thực hiện ngay tại cửa khẩu với 6 cơ quan liên ngành.

Đặc biệt, các thủ tục đơn giản hóa thuận tiện được điện tử hóa, đảm bảo tính khách quan trung thực, tuân thủ pháp luật về kiểm tra chuyên ngành, nhằm tạo tiền đề cho việc áp dụng các thông lệ quốc tế về kiểm tra chuyên ngành trong thời gian tới.

Tin-ảnh: ĐÌNH THI