Với mục tiêu này, một trong những vấn đề TP tập trung là nâng cấp cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị nên kêu gọi đầu tư vào các dự án như tuyến metro số 1, 2, 4, 5, 6; đường trên cao... Riêng cải thiện môi trường nước là dự án quan trọng, góp phần thực hiện các chương trình đột phá của TP và TP đang tiếp tục đàm phán với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật (JICA), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) để đầu tư, tài trợ cho giai đoạn 3 của dự án. Đồng thời, mỗi ngày TP có khoảng 7.500-8.000 tấn rác thải sinh hoạt cần xử lý nhưng công nghệ xử lý hiện mới dừng lại ở tái chế, chôn lấp nên ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân…

TP HCM kêu gọi đầu tư nước ngoài để tiếp tục nâng cấp hạ tầng đô thị Ảnh: TẤN THẠNH
TP HCM kêu gọi đầu tư nước ngoài để tiếp tục nâng cấp hạ tầng đô thị Ảnh: TẤN THẠNH

Ông Jin Liqun cho biết sẵn sàng hỗ trợ và hợp tác với TP HCM trong các dự án về cơ sở hạ tầng giao thông, đô thị. AIIB đã hợp tác rất tốt với một số quốc gia và hy vọng cũng sẽ hợp tác với TP HCM nói riêng và Việt Nam nói chung. Vị chủ tịch AIIB cho rằng cơ chế đồng tài trợ sẽ giải quyết vấn đề vốn cho các dự án lớn của TP HCM.

Lãnh đạo AIIB cho biết sẽ cung cấp các khoản vay cho Việt Nam với lãi suất ưu đãi hơn so với các khoản vay thương mại, thời gian vay trên 20 năm nhằm giảm áp lực trả nợ. Điều quan trọng nhất là quá trình triển khai các dự án, sử dụng vốn hiệu quả. Ngoài ra, AIIB cũng mong muốn hợp tác với các nhà đầu tư của Việt Nam, huy động nguồn lực tư nhân để phát triển các dự án về hạ tầng đô thị.

Lãnh đạo TP khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện và sắp tới có thỏa thuận hợp tác cụ thể với AIIB trong giai đoạn từ nay đến năm 2021, có thể theo hình thức cho vay hoặc đầu tư trực tiếp nhằm hợp tác với ngân hàng này triển khai các dự án TP có nhu cầu thu hút vốn đầu tư.

Thái Phương