Đồng thời, tạo điều kiện và hướng dẫn DN tổ chức sản xuất an toàn trong điều kiện phòng chống dịch theo một trong 4 phương án.

Phương án một, DN tiếp tục thực hiện "3 tại chỗ" hoặc phương án "3 tại chỗ theo kíp" (sản xuất tại chỗ - ăn tại chỗ - nghỉ ngơi tại chỗ luân phiên theo kíp sản xuất). Phương án hai, DN tiếp tục thực hiện phương án "một cung đường 2 điểm đến" hoặc phương án "một cung đường, 2 điểm đến" mở rộng; cho phép DN tổ chức nhiều nơi lưu trú tập trung tại nhiều địa điểm khác nhau và tổ chức đưa đón công nhân từ nơi lưu trú tập trung đến nơi làm việc. Phương án ba, DN tổ chức hoạt động theo phương châm "4 xanh" gồm người lao động xanh, cung đường xanh, vùng sản xuất xanh, nơi ở xanh. Trong đó, "người lao động xanh" được đi lại bằng phương tiện cá nhân giữa "nơi làm việc xanh" và "nơi ở xanh" theo một "cung đường xanh". Phương án 4, DN có thể kết hợp các phương thức nêu tại các phương án nêu trên.

Đối với khâu sản xuất, cung ứng, lưu thông, vận chuyển hàng hóa, chủ tịch UBND TP yêu cầu tiếp tục duy trì ổn định sản xuất theo các phương án phù hợp, không để chuỗi cung ứng, sản xuất lương thực thực phẩm, thiết bị, vật tư y tế bị đứt gãy; tiếp tục phát huy hiệu quả của chuỗi cung ứng hàng hóa hiện có và các kênh bổ trợ.

T.Nhân