Theo Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệpthủy sản TP HCM, hơn 3.300 điều tra viên (chủ yếu là lực lượng ở các ấp) đến phỏng vấn 361.000 hộ dân, 198 trang trại, 58 xã và 3 khu nhà ở cho công nhân ở nông thôn. Đây là cuộc tổng điều tra của cả nước, diễn ra 5 năm 1 lần. Tại TP HCM, do có những đặc thù về nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao nên sẽ có biểu mẫu riêng để khai thác số liệu, như canh tác rau VietGAP, rau trong nhà lưới, trồng nấm, nuôi cá sấu, bò sữa, cá cảnh…

Điều tra viên lấy số liệu về nông nghiệp, nông thôn và thủy sản tại huyện Bình Chánh, TP HCM Ảnh: VÕ HIẾU
Điều tra viên lấy số liệu về nông nghiệp, nông thôn và thủy sản tại huyện Bình Chánh, TP HCM Ảnh: VÕ HIẾU

Theo ông Huỳnh Văn Hùng, Cục trưởng Cục Thống kê TP HCM, để cuộc tổng điều tra đạt chất lượng cao thì khâu thu thập thông tin ban đầu phải chính xác. Do vậy, lực lượng điều tra viên phải phỏng vấn trực tiếp và đúng đối tượng, không bỏ sót, tránh tình trạng làm lướt, làm ẩu, chạy theo thời gian và số lượng.

Ng.Ánh