Tỉnh này có định hướng phát triển diện tích trồng cây sầu riêng lên 8.000 - 10.000 ha theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, liên kết chuỗi cung ứng sản phẩm phục vụ xuất khẩu.

Đáng chú ý, mới đây Trung Quốc đã cấp 5 mã số vùng trồng sầu riêng cho các nhà vườn ở tỉnh Bình Phước gồm: HTX Phương Nghĩa (xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập), HTX Nông Thành Phát (xã Phước Tân, huyện Phú Riềng), HTX Bàu Nghé (xã Phước Tín, thị xã Phước Long), HTX Tân Hưng (xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản) và Công ty Quốc Khánh (xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng). Ngoài ra, còn có 11 đơn vị khác đang hoàn thiện hồ sơ đăng ký để cấp mã số vùng trồng sầu riêng.

Mã số vùng trồng là mã số định danh cho một vùng trồng nhằm theo dõi và kiểm soát tình hình sản xuất, sinh vật gây hại, truy xuất nguồn gốc nông sản. Ngày 15-12 vừa qua, UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành công văn yêu cầu các địa phương, đơn vị thực hiện nhiệm vụ cấp, quản lý mã số vùng trồng.

N.Thảo