Ngày 11-2, tại Hà Nội, PGS-TS Trần Chủng, Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam (Varsi), đã có buổi làm việc, trao đổi với ông Kazuo Ueda, Chủ tịch Hiệp hội đầu tư tài chính tư nhân Nhật Bản (PFI/PPP), thành viên ban PPP Nhật Bản, về những vấn đề liên quan đến đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP).

VARSI làm việc với Hiệp hội Đầu tư tài chính tư nhân Nhật Bản về hợp tác công - tư - Ảnh 1.

Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam (Varsi) đã có buổi làm việc, trao đổi với Hiệp hội đầu tư tài chính tư nhân Nhật Bản về PPP

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Varsi Trần Chủng cho rằng đầu tư theo hình thức PPP có rất nhiều hợp đồng được thực hiện dưới nhiều hình thức, vậy tại Nhật Bản, các loại hình thức hợp tác trên được điều chỉnh trong một đạo luật hay là trong các đạo luật tương ứng? trách nhiệm của các cơ quan nhà nước (Chính phủ, Bộ Tài chính, ngân hàng, chính quyền địa phương…). 

Trong việc thực hiện hợp tác PPP, nguyên tắc và quy định cụ thể về việc chia sẻ lợi ích và rủi ro giữa nhà nước và nhà đầu tư, quyền và nghĩa vụ của chủ thể là phía nhà nước trong quan hệ hợp đồng với nhà đầu tư để đảm bảo bình đẳng giữa các bên trong hợp đồng, cách thức xử lý vi phạm hợp đồng đối với chủ thể là cơ quan nhà nước khi vi phạm hợp đồng.

VARSI làm việc với Hiệp hội Đầu tư tài chính tư nhân Nhật Bản về hợp tác công - tư - Ảnh 2.

Lãnh đạo Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam (Varsi) đã có buổi làm việc, trao đổi với lãnh đạo Hiệp hội đầu tư tài chính tư nhân Nhật Bản về PPP

PGS-TS Trần Chủng cũng đề nghị phía đối tác chia sẻ: Tại Nhật Bản, trách nhiệm của nhà đầu tư đối với doanh nghiệp dự án trong trường hợp doanh nghiệp dự án vi phạm hợp đồng, trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc giải quyết xung đột lợi ích giữa nhà đầu tư và người dân trong quá trình xây dựng vận hành khai thác dự án và kinh nghiệm của Nhật Bản trong việc thu hút nguồn vốn tín dụng, vốn nhàn rỗi trong xã hội.

Ông Kazuo Ueda, Chủ tịch Hiệp hội đầu tư tài chính tư nhân Nhật Bản, cho biết bản thân ông đã được Chính phủ nhiều nước mời giảng bài về đầu tư tài chính tư nhân Nhật Bản. Tuy nhiên, ông Kazuo Ueda cho rằng mỗi quốc gia phải có cơ chế PPP phù hợp với văn hoá riêng của mình, không thể rập khuôn theo nước khác.

Ông Kazuo Ueda lưu ý một trong các điểm mà Việt Nam cần quan tâm là phải xây dựng dựa trên phương án tài chính dễ hoàn vốn nhất, giá thành công trình rẻ nhất.

Hiện, PFI/PPP có 1.200 thành viên (900 thành viên thuộc cơ quan nhà nước, 300 thành viên đến từ khối tư nhân), đại diện cho 120 triệu người dân Nhật bản).

Được biết, những vấn đề Chủ tịch Varsi Trần Chủng nêu ra tại buổi làm việc sẽ được giải đáp sâu hơn ở chương trình làm việc tại Nhật Bản trong tuần tới của lãnh đạo Varsi.

Văn Duẩn