Cuối năm 2020, Bộ Công Thương sẽ trình Chính phủ bản hoàn chỉnh về phương án điều chỉnh giá bán lẻ điện sinh hoạt. Đây là thông tin được ông Trần Tuệ Quang, Phó Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương), cho biết tại cuộc họp báo thường kỳ của bộ này, vào chiều 15-5.

Theo ông Trần Tuệ Quang, việc sửa đổi biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt đã được bộ đặt vấn đề và báo cáo Chính phủ từ tháng 6-2018. Sau khi trình Chính phủ các phương án đề xuất sửa đổi biểu giá bán lẻ điện, Bộ Công Thương đã tiếp tục tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện trong năm 2019.

Đồng thời, cập nhật tình hình tiêu thụ điện, chỉ đạo và phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam điều chỉnh, lấy ý kiến về các phương án. Do vậy, cuối năm 2020, Bộ sẽ trình Chính phủ bản hoàn chỉnh phương án.

Xin lùi vì dịch Covid-19, Bộ Công Thương sẽ sửa biểu giá bán điện khi nào? - Ảnh 1.

Bộ Công Thương sẽ trình phương án sửa biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt vào cuối năm 2020

Trước đó, Bộ Công Thương đã đưa ra 5 phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt gồm 1, 3, 4 và 5 bậc.

Bộ cũng đề xuất lựa chọn phương án bậc, với 2 kịch bản. Theo kịch bản 1, giá điện sinh hoạt bao gồm 5 bậc thang: Bậc 1 từ 0-100 kWh và giữ như mức giá bậc 1 theo biểu giá hiện hành; bậc 2 từ 101 - 200 kWh; bậc 3 từ 201 - 400 kWh; bậc 4 từ 401 - 700 kWh; bậc 5 từ 701 kWh trở lên.

Đối với kịch bản thứ hai, giá bán lẻ điện bình quân cho sinh hoạt không đổi: Gộp bậc 1 và bậc 2 với giá điện giữ nguyên theo bậc 1 nhằm đảm bảo ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ chính sách xã hội không thay đổi; phần doanh thu thiếu được bù vào bậc trên 700 kWh; giá điện của bậc 201 - 400 kWh được gộp theo giá bình quân của bậc 4 (201 - 300 kWh) và bậc 5 (từ 301 - 400 kWh) của giá điện cũ.

Bộ Công Thương đề xuất chọn phương án giá điện 5 bậc thang theo kịch bản 1 bởi kịch bản này sẽ có mức tăng giá điện giữa các bậc ở mức hợp lý; đảm bảo toàn bộ số hộ có mức sử dụng điện dưới 700 kWh (chiếm 98,2% tổng số hộ) có mức tiền điện không tăng hoặc giảm khi áp dụng biểu giá điện mới.

Tuy nhiên mới đây, Bộ Công Thương đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ cho phép lùi thời gian báo cáo phương án sửa đổi biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt trong thời điểm hiện nay do Chính phủ, các bộ ngành đang tập trung các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách ứng phó với dịch Covid-19.

Minh Chiến