Bộ Công Thương vừa gửi đến Quốc hội báo cáo kết quả triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về hoạt động chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Liên quan đến vấn đề sửa biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt, Bộ Công Thương cho biết ngày 30-12-2019, Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) có công văn gửi Bộ Công Thương báo cáo về Đề án "Cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện".

Trên cơ sở báo cáo của EVN, Bộ Công Thương đã xây dựng các phương án cải tiến cơ cấu biểu giá điện bán lẻ và có công văn lấy ý kiến các cơ quan, bộ, ngành, ủy ban của Quốc hội, UBND và đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, TP và các tổ chức, hiệp hội.

Đến hết ngày 26-3-2020, Bộ đã nhận được 130/154 ý kiến góp ý của các cơ quan đơn vị và tổng hợp ý kiến đầy đủ của các đơn vị, hoàn chỉnh các phương án để báo cáo Thủ tướng xem xét.

Tuy nhiên, ngày 31-3 vừa qua, bộ này đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ cho phép lùi thời gian báo cáo phương án sửa đổi biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt trong thời điểm hiện nay do Chính phủ, các bộ ngành đang tập trung các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách ứng phó với dịch Covid-19.

"Sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, Bộ Công Thương sẽ báo cáo phương án sửa đổi biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt để tổng hợp vào dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ cấu biểu giá bán lẻ điện thay thế Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 7-4-2014 của Thủ tướng" - Bộ Công Thương cho biết.

Bộ Công Thương xin lùi thời gian sửa biểu giá điện vì dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Bộ Công Thương xin lùi thời gian sửa biểu giá điện vì dịch Covid-19

Trước đó, Bộ Công Thương đã đưa ra dự thảo lấy ý kiến nhằm hoàn thiện dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện thay thế quyết định số 28, để trình Thủ tướng xem xét, quyết định. Trong đó, Bộ Công Thương đề nghị lấy phương án giá điện sinh hoạt bao gồm 5 bậc thang, tức rút gọn 1 bậc so với biểu giá hiện hành.

Với phương án này, cơ quan soạn thảo đưa ra hai kịch bản.

Kịch bản 1, bậc 1 từ 0-100 KWh, bậc 2 từ 101-200 KWh; bậc 3 từ 201-400 KWh; bậc 4 từ 401-700 KWh; bậc 5 từ 701 KWh trở lên.

Kịch bản 2, với giá bán lẻ điện bình quân cho sinh hoạt không đổi, cơ quan soạn thảo để xuất gộp bậc 1 và bậc 2 với giá điện giữ nguyên theo bậc 1 nhằm đảm bảo ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ chính sách xã hội không thay đổi; phần doanh thu thiếu được bù vào bậc trên 700 KWh.

Bộ Công Thương đề xuất chọn phương án giá điện 5 bậc thang theo kịch bản 1 nhằm bảo đảm mức tăng giá điện hợp lý giữa các bậc, toàn bộ số hộ có mức sử dụng điện dưới 700 KWh (chiếm 98,2% tổng số hộ) có mức tiền điện không tăng hoặc giảm khi áp dụng biểu giá điện mới.

Phương Nhung