Trong đó, thủy sản đạt hơn 8,5 tỉ USD, tương đương năm 2019. Tuy nhiên, cần nhìn nhận thực tế là quy mô sản xuất - xuất khẩu thủy sản vẫn chưa xứng với tiềm năng, hàm lượng giá trị gia tăng còn thấp. Do đó, sắp tới, VASEP cần tận dụng những hiệp định thương mại tự do Việt Nam vừa ký kết để phát triển ngành.

Theo VASEP, năm 2021, ngành thủy sản Việt Nam vẫn còn duy trì được lợi thế so với các đối thủ nên có thể đạt tăng trưởng 10%, đạt 9,4 tỉ USD. Trong đó, xuất khẩu tôm tăng trưởng mạnh nhất với mức 15%, đạt 4,4 tỉ USD. Khó khăn của ngành là lợi thế lao động giá rẻ của Việt Nam không còn nên doanh nghiệp thủy sản cần ứng dụng công nghệ để tăng năng suất.

Tại đại hội, ông Ngô Văn Ích - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Nha Trang Seafoods - tiếp tục được bầu là Chủ tịch VASEP.

V.Ngọc