Không chỉ đánh bắt hải sản theo cách truyền thống, ngày nay ngư dân đã đầu tư vốn nuôi nhiều loài hải sản trong các lồng ở giữa vịnh. Một ngày đi thăm các bè nuôi hải sản trên vịnh mới thấy được sự phong phú, đa dạng các loài hải sản và sự trù phú của cuộc sống ngư dân nhờ nguồn nước của vịnh Xuân Đài.


Hàng trăm bè nuôi, hàng ngàn lồng hải sản trên vịnh Xuân Đài

Hàng trăm bè nuôi, hàng ngàn lồng hải sản trên vịnh Xuân Đài


 Ngư dân “cảo” (trục vớt) lưới lên để làm vệ sinh, chuẩn bị vụ thả nuôi mới

 Ngư dân “cảo” (trục vớt) lưới lên để làm vệ sinh, chuẩn bị vụ thả nuôi mới


 Cho cá ăn

 Cho cá ăn


Cá bớp phát triển tốt trong các lồng nuôi

Cá bớp phát triển tốt trong các lồng nuôi


Con đồi mồi nặng cả chục ký được nuôi trong lồng

Con đồi mồi nặng cả chục ký được nuôi trong lồng


Tôm sú nuôi trong lồng bè

Tôm sú nuôi trong lồng bè


Vẹm xanh phát triển tự nhiên quanh các lồng, bè là món hải sản hấp dẫn nhờ vị ngon, ngọt khi khách đến thăm thú

Vẹm xanh phát triển tự nhiên quanh các lồng, bè là món hải sản hấp dẫn nhờ vị ngon, ngọt khi khách đến thăm thú

Theo Báo Phú Yên