Thú vị với những tranh kiếng tuồng tích trên xe mì Tàu

Xe mì Tàu là hình ảnh quen thuộc dễ nhận biết của ẩm thực người Hoa. Xe được trang trí bởi những tấm tranh kiếng cùng những hình ảnh tuồng tích thuở xưa

Thú vị với những tranh kiếng tuồng tích trên xe mì Tàu