HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - Đặt mua báo

Chuyện kỳ lạ nhưng có thật 100% ở miền Tây

Mỗi lần cắt tóc, gội đầu là bị bệnh thập tử nhất sinh, nên 2 cụ bà, cụ ông ở miền Tây dường như không đụng đến đầu tóc. Dần dà tóc trên đầu mọc dài và cứ dính chặt vào nhau không thể chải thẳng.

Chuyện kỳ lạ nhưng có thật 100% ở miền Tây
Xem thêm