Đảng bộ TP Hà Nội hiện có 50 Đảng bộ cấp trên cơ sở và hơn 450.000 đảng viên. Ông Nguyễn Chí Lực, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hà Nội, cho biết tuy khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy các cấp vẫn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm sát sao công tác kiểm tra, giám sát.

Tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên đề

Theo ông Nguyễn Chí Lực, trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy các cấp của Đảng bộ TP Hà Nội đã tiến hành kiểm tra 861 tổ chức Đảng và 139 đảng viên, giám sát 558 tổ chức Đảng và 189 đảng viên.

Hà Nội: Chỉnh đốn để cơ sở Đảng vững mạnh hơn - Ảnh 1.

Một hội nghị giao ban trực tuyến của Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội.Ảnh: TRỌNG TOÀN

Cụ thể, UBKT các cấp đã kiểm tra đối với 59 tổ chức Đảng và 76 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; đến nay đã kết luận 40 tổ chức Đảng và 57 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 2 tổ chức Đảng và 23 đảng viên. Các cuộc kiểm tra khi kết luận đều bảo đảm khách quan, chính xác. UBKT các cấp cũng đã kiểm tra 532 tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; tổ chức giám sát đối với 339 tổ chức Đảng và 273 đảng viên. Đáng lưu ý, cấp ủy và UBKT các cấp đã kỷ luật 724 đảng viên (bao gồm 100 cấp ủy viên các cấp). Trong đó, khiển trách 625 trường hợp, cảnh cáo 55 trường hợp, cách chức 6 trường hợp và khai trừ 38 trường hợp.

Ông Hoàng Trọng Quyết, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Hà Nội, khẳng định trong thời gian tới, ngành kiểm tra Đảng của thành phố sẽ nỗ lực nâng cao chất lượng các mặt công tác; trong đó, tập trung tăng cường kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, giám sát chuyên đề, giám sát sâu.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhận xét đối với các tổ chức Đảng và đảng viên, kể cả cấp ủy cùng cấp, khi vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật đều đã được tiến hành theo quy trình nghiêm minh và đúng quy định, không có "vùng cấm" hay "ngoại lệ", trên tinh thần nhân văn. Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi trong tình hình hiện nay. Việc phát hiện dấu hiệu vi phạm từ công tác nắm tình hình của UBKT một số địa phương chưa kịp thời. Một số nơi còn có biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm...

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng cho rằng hiện nay, vị trí, vai trò, uy tín của UBKT các cấp đang được đề cao; quyền hạn, trách nhiệm đã được mở rộng. Đó là cơ sở, tiền đề quan trọng để ra quân mạnh mẽ, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả cao hơn nữa. Công tác giám sát sẽ được nâng cao hơn, xem đây là việc làm thường xuyên, có tính phòng ngừa, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, ngăn chặn những hành vi vi phạm. Ngoài ra, cần tăng cường phối hợp giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử trên tinh thần chủ động kiểm tra, xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm, không "trông chờ, nghe ngóng" kết luận của các cơ quan điều tra, thanh tra.

Ông Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương, đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2021 của cấp ủy, UBKT các cấp của Đảng bộ TP Hà Nội rất tích cực.

Tạo sức mạnh tổng hợp

Từ ngày 1-7, TP Hà Nội chính thức vận hành mô hình chính quyền đô thị tại các phường của 12 quận - huyện và thị xã Sơn Tây. Ngay sau đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Quy chế làm việc mẫu của ban chấp hành Đảng bộ phường khi thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị.

Quy chế này quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của tập thể, cá nhân; nguyên tắc, chế độ làm việc và phương pháp công tác; mối quan hệ công tác... Trên cơ sở này và các quy định liên quan, các quận ủy, thị ủy chỉ đạo, hướng dẫn Đảng ủy các phường xây dựng quy chế làm việc phù hợp với yêu cầu tại địa phương, bảo đảm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, vai trò lãnh đạo của tập thể, phát huy dân chủ, tạo sức mạnh tổng hợp; phát huy trách nhiệm và quyền hạn của cá nhân, nhất là người đứng đầu; bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và sự phối hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Ông Vũ Đức Bảo, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, nhấn mạnh ban tổ chức các cấp ủy tiếp tục tập trung tham mưu củng cố những tổ chức cơ sở Đảng yếu kém, có vấn đề qua đánh giá kết quả bầu cử vừa qua; tập trung tham mưu với cấp ủy ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Thành ủy, trọng tâm là công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển cán bộ. Ban tổ chức cấp ủy 12 quận - huyện và thị xã Sơn Tây theo sát tình hình thí điểm mô hình chính quyền đô thị, kịp thời nắm bắt, báo cáo ngay các vấn đề khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ.

Theo ông Lê Minh Đức, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2021, công tác quản lý đảng viên của Đảng ủy khối đã nền nếp hơn; công tác kết nạp đảng viên mới cũng đúng tiến độ, kế hoạch. Trong 6 tháng cuối năm, đơn vị sẽ tăng cường tập trung kiểm tra, giám sát các lĩnh vực nhằm thúc đẩy thực hiện tốt nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và công tác kiểm tra phải đi trước một bước.

Nhân rộng mô hình tốt

Ông Vũ Đức Bảo cho hay trong 6 tháng cuối năm, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội xác định 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của ngành tổ chức xây dựng Đảng thành phố.

Cụ thể, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội sẽ tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy sửa đổi, bổ sung, xây dựng, ban hành một loạt văn bản về công tác cán bộ. Trong đó, nổi bật là 5 văn bản: Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; quy định khung tiêu chí đánh giá hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị thành phố; quy định nhiệm vụ và mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị của thành phố trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của TP Hà Nội; quy chế về quan hệ phối hợp giữa Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Nội vụ và Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố.

Ông Vũ Đức Bảo cũng cho biết sẽ tham mưu kiểm tra, đánh giá toàn diện về kết quả thực hiện "Quy định khung tiêu chí đánh giá hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị thành phố". Qua đó, tìm ra mô hình tốt để nhân rộng; đề xuất sửa đổi, bổ sung gắn với triển khai hệ thống phần mềm quản lý để kiểm soát toàn bộ công tác đánh giá cán bộ của thành phố, bảo đảm nền nếp, chất lượng. 

"Tại Đảng bộ TP Hà Nội, công tác kiểm tra của Đảng luôn được Thành ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Qua kiểm tra, giám sát trong giai đoạn 2015-2020, cấp ủy, ủy ban kiểm tra Đảng các cấp của TP đã thi hành kỷ luật 4.143 đảng viên và 59 tổ chức Đảng.

Tạo ra sức lôi cuốn

Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nhận định việc Hà Nội tích cực xử lý và đã xử lý hàng trăm đảng viên trong 6 tháng đầu năm 2021 là rất đáng ghi nhận. Thủ đô đi đầu sẽ tạo ra sức lôi cuốn cho các địa phương khác.

"Bên cạnh những thành tựu to lớn thì trong đội ngũ Đảng vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế như vấn đề tham nhũng, đạo đức đảng viên... Tôi rất mừng khi Hà Nội đã xử lý nhiều đảng viên vi phạm. Nếu tất cả các cấp ủy Đảng phát huy tinh thần này thì hàng ngũ đảng viên sẽ ngày càng trong sạch; các cơ sở Đảng sẽ ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn" - ông Túc nhận định.

Ông ĐINH VĂN HUỆ - ngụ quận 10 , TP HCM; cựu chiến binh, 74 năm tuổi Đảng:

Khơi dậy khát vọng cống hiến

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong thời gian qua đã đạt được rất nhiều kết quả, được đảng viên và các tầng lớp nhân dân đánh giá cao. Rất nhiều cán bộ cấp cao vi phạm bị xử lý, không có vùng cấm; nhiều vụ án lớn được phanh phui. Điều đó cho thấy việc học tập và làm theo tấm gương của Bác đã đi vào chiều sâu, lan tỏa với những việc làm cụ thể.

Tuy nhiên, trong thực tiễn, không ít cán bộ khi phát biểu vẫn tỏ ra rất tâm huyết nhưng không lâu sau đó chính họ lại bị kỷ luật, khởi tố, bắt giam do cố tình sai phạm... Một số nơi vẫn còn hình thức, không thực chất trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chính vì thế, theo tôi, cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo Bác Hồ một cách thực chất. Nếu làm tốt điều này, chúng ta sẽ ngăn chặn và đẩy lùi tệ tham nhũng, tiêu cực, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; chống lại tình trạng "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; khơi dậy và cổ vũ mạnh mẽ tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, khát vọng cống hiến của mọi đảng viên và mọi tầng lớp trong xã hội.

Tr.Hoàng ghi

Bạch Huy Thanh