Ngày 15-11, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP HCM đã long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2020).

Đẩy mạnh giám sát, phản biện

Ôn lại truyền thống 90 năm lịch sử vẻ vang của MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Tô Thị Bích Châu khẳng định trải qua gần một thế kỷ, MTTQ Việt Nam luôn trung thành với lợi ích của nhân dân, tiêu biểu cho truyền thống đoàn kết dân tộc; là biểu tượng về lòng tự hào, tự tôn dân tộc, trí tuệ, sức mạnh không gì lay chuyển nổi của các thế hệ người Việt Nam yêu nước.

Tại TP HCM, trải qua 45 năm hòa bình, thống nhất, nhất là hơn 30 năm đổi mới, MTTQ TP cùng các đoàn thể chính trị - xã hội đã hình thành nên những phong trào thi đua yêu nước đầy sáng tạo, trách nhiệm, nhân văn, nghĩa tình rộng khắp trong nhân dân. Điển hình như phong trào "Xóa đói giảm nghèo", "Đền ơn đáp nghĩa", "Vận động xây dựng nhà tình nghĩa"… đã tạo sức lan tỏa và trở thành những phong trào chung của nhân dân cả nước.

Đây cũng có thể xem là một đóng góp quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc TP HCM vào sự nghiệp đổi mới của đất nước. Ngoài ra, MTTQ TP và các tổ chức thành viên đã từng bước đổi mới về phương thức thực hiện với nhiều cách làm có hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

"Có thể khẳng định hoạt động của hệ thống MTTQ TP trong thời gian qua đã đạt những thành tựu có ý nghĩa quan trọng, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự thống nhất, đồng lòng trong nhân dân" - Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP nhấn mạnh.

Mặt trận phải kết nối được người giỏi, người tài - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên và Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” cho các cá nhân điển hình trong công tác Mặt trận

Thời gian tới, bà Tô Thị Bích Châu cho biết MTTQ TP sẽ không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân; vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, cùng Đảng, nhà nước, các cấp, các ngành vượt qua khó khăn, thách thức, tạo đà tăng trưởng vững chắc của nền kinh tế quốc gia; cải thiện, nâng cao chất lượng toàn diện đời sống nhân dân. Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí; góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch - vững mạnh. Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân. Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Cam kết làm đúng, làm tốt

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên khẳng định những thành tựu của TP trong thời gian qua có sự đóng góp quan trọng của MTTQ các cấp của TP. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên trân trọng ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương MTTQ các cấp cùng các tổ chức thành viên tại TP đã đóng góp công sức xây dựng và phát triển TP.

Thống nhất với 5 nhiệm vụ trọng tâm mà Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP đề ra, Bí thư Thành ủy TP HCM đã gợi mở 3 vấn đề lớn để MTTQ TP làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Trước tiên, Bí thư Thành ủy TP HCM nêu bài học gần dân, trọng dân. Ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh nền tảng hoạt động của MTTQ TP bắt đầu từ cơ sở và cộng đồng dân cư. Do đó, có gần dân, sát dân mới thấu cảm lòng dân; khi người dân gặp khó khăn, bức xúc có người kịp thời chia sẻ, hỗ trợ. Có như thế thì người dân mới an tâm, tin tưởng, gắn bó và đoàn kết. Khi người dân đã có lòng tin, mọi việc sẽ thuận lợi, thành công.

Thứ hai là giám sát, phản biện xã hội, tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí; góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch - vững mạnh. Đây là một chức năng của MTTQ được Hiến pháp quy định, song nó có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự chỉ đạo, lãnh đạo của một đảng cầm quyền. "Nhận thức sâu sắc vấn đề này, Thành ủy sẽ tiếp tục quy định những cơ chế, tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ các cấp làm đúng và làm tốt chức năng của mình" - Bí thư Thành ủy TP HCM nói.

Để MTTQ TP thực hiện hiệu quả chức năng này, trước hết mỗi tổ chức Đảng, chính quyền, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các cấp trong toàn hệ thống chính trị phải có chương trình hành động trước khi được giao nhiệm vụ với cam kết "làm đúng, làm tốt nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm báo cáo giải trình công khai, minh bạch".

Bí thư Thành ủy TP HCM nhấn mạnh phải nói đi đôi với làm, "đảng viên đi trước, làng nước theo sau". Muốn nhân dân đoàn kết, đồng lòng thì trước hết mỗi cán bộ lãnh đạo các cấp phải gương mẫu thực hiện. Để nhân dân tin tưởng, yêu thương thì mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải thật sự cần kiệm - liêm chính - chí công - vô tư, luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân.

Thứ ba, MTTQ TP phải tiếp tục nghiên cứu và tìm lời giải làm thế nào để huy động các nguồn lực từ trong nhân dân để xây dựng và phát triển TP. Làm sao để kết nối với người giỏi, người tài, người có kinh nghiệm với mong muốn đóng góp, xây dựng TP trên tinh thần thật sự cầu thị, lắng nghe. Làm cầu nối cho mỗi ý tưởng, đeo bám từng ý kiến, từng vấn đề từ trong nhân dân, của nhân sĩ, trí thức, của mọi người trong nước và kiều bào ở nước ngoài. Làm sao để mọi ngả đường hướng về sự thịnh vượng và phát triển của TP đều được khai thông, đều hướng đến mục tiêu xây dựng TP văn minh - hiện đại - nghĩa tình. Muốn làm tốt những việc trên, Bí thư Thành ủy TP HCM cho rằng MTTQ các cấp và các thành viên của Mặt trận thật sự mạnh, chăm lo đội ngũ cán bộ chuyên trách Mặt trận thật sự yên tâm đứng trên vị trí công tác của mình. Đó là nhiệm vụ quan trọng mà Thành ủy TP HCM sẽ triển khai. 

194 cá nhân nhận kỷ niệm chương

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc" cho 194 cá nhân ở TP HCM. Ủy ban MTTQ TP vinh danh 4 gia đình có 3 thế hệ và 69 gia đình có 2 thế hệ tham gia công tác Mặt trận. Bà Tô Thị Bích Châu cho biết trong những gia đình này, có trường hợp đời ông nội tham gia Mặt trận Liên Việt 1945, cháu nội hiện là chuyên trách Mặt trận; có gia đình cha tham gia Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, con hiện là Trưởng Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư...

Trao giải thưởng Đại đoàn kết dân tộc cho 6 tập thể và 4 cá nhân

Tại lễ họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ TP HCM đã trao giải thưởng Đại đoàn kết dân tộc TP HCM lần thứ 2 năm 2020, cho 6 tập thể và 4 cá nhân.

Điển hình như chương trình "Lắng nghe và trao đổi" của Thường trực HĐND TP và Đài Truyền hình TP. Chương trình đã mở ra diễn đàn dân chủ để Đảng, chính quyền các cấp lắng nghe trực tiếp ý kiến, kiến nghị của nhân dân và tạo điều kiện để nhân dân phát huy quyền làm chủ với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". Hay như nữ tu Trần Thị Lý, Trưởng Phòng Chẩn trị y học cổ truyền từ thiện Hy Vọng (huyện Củ Chi), đã tập hợp các nữ tu của Cộng Đoàn Phan Sinh Thừa sai Đức Mẹ, tổ chức khám chữa trị cho bệnh nhân là người nghèo, trẻ em mắc bệnh nan y... Phòng khám hoạt động từ năm 2015, mỗi ngày tiếp nhận 100-150 lượt bệnh nhân. Những việc làm của nữ tu Trần Thị Lý đã góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội của TP và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

7-BOX-trang-7

Chương trình “Lắng nghe và trao đổi” của Thường trực HĐND TP và Đài Truyền hình TP đã phát huy quyền làm chủ với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”

Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Tô Thị Bích Châu cho biết các tập thể và cá nhân được trao giải thưởng lần này đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong tập hợp, xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mang lại nhiều lợi ích cho người dân và được người dân công nhận; trong đó nhiều mô hình, sáng kiến đóng góp thiết thực việc nâng cao chất lượng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao vai trò, vị trí MTTQ TP, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bài và ảnh: PHAN ANH