. Phóng viên: Ðó có phải là đúc kết của bà trong suốt chặng đường 90 năm hình thành và phát triển của MTTQ Việt Nam (18.11.1930-18.11.2020)?

Mặt trận là địa chỉ tin cậy, là mái nhà chung - Ảnh 1.

- Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM TÔ THỊ BÍCH CHÂU: Thực tiễn lịch sử cách mạng trong 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, nay là MTTQ Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh. Qua nhiều chặng đường lịch sử, để phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ cách mạng dù mang nhiều tên gọi khác nhau nhưng MTTQ Việt Nam luôn thống nhất về tôn chỉ, mục đích. Ðó là đoàn kết, thống nhất toàn dân tộc Việt Nam. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, MTTQ Việt Nam luôn là hình ảnh cao đẹp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trải qua gần một thế kỷ, MTTQ Việt Nam luôn trung thành với lợi ích của nhân dân, tiêu biểu cho truyền thống đoàn kết dân tộc là biểu tượng về lòng tự hào, tự tôn dân tộc; là trí tuệ, sức mạnh không gì lay chuyển nổi của các thế hệ người Việt Nam yêu nước trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

. Thưa bà, đối với TP HCM, trải qua 45 năm hòa bình, thống nhất, nhất là gần 35 năm đổi mới, hệ thống MTTQ TP đã tạo ra những dấu ấn, thành tựu nổi bật nào?

- Trong suốt quá trình hoạt động, MTTQ TP cùng các đoàn thể chính trị - xã hội đã hình thành nên những phong trào thi đua yêu nước đầy sáng tạo, trách nhiệm, nhân văn, nghĩa tình rộng khắp trong nhân dân. Ðiển hình như phong trào "Xóa đói giảm nghèo", "Ðền ơn đáp nghĩa", "Vận động xây dựng nhà tình nghĩa"... đã tạo sức lan tỏa và trở thành những phong trào chung của nhân dân cả nước. Ðây cũng có thể xem là một đóng góp quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân TP HCM vào sự nghiệp đổi mới của đất nước.

Hay như Cuộc vận động "Vì người nghèo" với phương châm "lấy sức dân chăm lo cho dân" đã góp phần đáng kể trong công tác đoàn kết, tập hợp nhân dân; trở thành hành động, nghĩa cử cao đẹp, nghĩa tình của nhân dân TP HCM. Ðiển hình mới đây nhất, trước tình hình thiên tai, bão lũ, dịch bệnh xảy ra liên tục, khối đại đoàn kết toàn dân tộc các cấp TP HCM cùng với Ðảng bộ, chính quyền đồng lòng quyết tâm vượt qua khó khăn, phục hồi phát triển kinh tế, chăm lo đời sống người dân. TP đã hỗ trợ gần 10 tỉ đồng đến đồng bào bị hạn mặn; hơn 53 tỉ đồng đến nhân dân các vùng bị bão lũ và hơn 121 tỉ đồng để góp phần chia sẻ những người khó khăn của người dân TP HCM, người lao động các tỉnh bị ảnh hưởng dịch Covid-19 vừa qua.

. Vấn đề khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tập hợp lực lượng, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhân dân là bài học lớn, vậy Ủy ban MTTQ TP cần làm gì để tiếp tục giữ được tinh thần ấy trong suốt quá trình xây dựng và phát triển TP?

- Ủy ban MTTQ TP đã xác định nhiệm vụ hàng đầu trong thời gian tới là tiếp tục tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam bằng cách mở rộng và đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp; đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của mặt trận. Cùng với đó là phát huy dân chủ trong các tầng lớp nhân dân, tạo đồng thuận xã hội để mặt trận thực sự giữ vai trò là "cầu nối" giữa nhân dân với Ðảng và nhà nước.

Mặt trận và các tổ chức thành viên đã và đang từng bước có sự đổi mới về phương thức thực hiện với nhiều cách làm có hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền. Mặt trận không chỉ là người phản biện sắc sảo và chân tình của Ðảng và chính quyền, mà còn phải là địa chỉ tin cậy để các tầng lớp nhân dân qua đó góp ý xây dựng Ðảng, chính quyền ngày càng vững mạnh, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc vững chắc.

Mặt trận là địa chỉ tin cậy, là mái nhà chung - Ảnh 2.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Tô Thị Bích Châu cùng đoàn công tác thay mặt nhân dân, cán bộ, chiến sĩ TP tặng 2 tỉ đồng cho nhân dân tỉnh Quảng Nam bị thiệt hại do bão lũ Ảnh: HUYỀN TRÂM

. Tại lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam do TP tổ chức hôm 15-11, Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Văn Nên đã nhắn nhủ MTTQ TP phải làm sao kết nối người giỏi, người tài trên tinh thần thật sự cầu thị, lắng nghe. Vậy, Ủy ban MTTQ TP sẽ tìm lời giải cho vấn đề này như thế nào, thưa bà?

- Ðây là vấn đề trong suốt quá trình hoạt động của mình, những người làm công tác mặt trận luôn đau đáu, trăn trở và vắt óc để tìm lời giải. Muốn làm được điều như Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Văn Nên đã "đặt hàng" là làm sao để kết nối với người giỏi, người tài, người có kinh nghiệm với mong muốn đóng góp, xây dựng TP trên tinh thần thật sự cầu thị, lắng nghe; làm cầu nối cho mỗi ý tưởng, đeo bám từng ý kiến, từng vấn đề từ trong nhân dân, của nhân sĩ, trí thức, của mọi người trong nước và kiều bào ở nước ngoài; làm sao để mọi ngả đường hướng về sự thịnh vượng và phát triển của TP đều được khai thông, thịnh vượng, mọi ngả đường đều hướng đến mục tiêu xây dựng TP văn minh - hiện đại - nghĩa tình, trước hết, mặt trận phải là địa chỉ thật sự tin cậy, là mái nhà chung để mọi tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo, lứa tuổi và đồng bào ta ở nước ngoài phát huy lòng yêu nước, ý chí, trí tuệ và khả năng sáng tạo của mình, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Muốn làm được điều đó, mặt trận phải đề xuất được những cơ chế, chính sách thu hút và giữ chân người tài; những ý kiến, kiến nghị của nhân dân phải được kịp thời phản ánh đến các cơ quan Ðảng, Nhà nước; nhất là phải theo dõi, giám sát và đôn đốc, giám sát việc xử lý, giải quyết.

Ủy ban MTTQ TP HCM đã chủ động, bám sát cơ sở, nắm bắt nguyện vọng của nhân dân, đề xuất với Thành ủy, UBND TP HCM các chủ trương, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, các dân tộc và các tôn giáo… từ đó tạo sự đồng thuận xã hội.
PHAN ANH thực hiện