xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phát huy vai trò nhân dân trong xây dựng Đảng

Trịnh Thanh Toàn (TP HCM)

Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị "Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình tình mới" xác định công việc này không chỉ là của những đảng viên hay người trực tiếp làm nhiệm vụ xây dựng Đảng mà còn là việc của toàn dân.

Vì sao vậy? Có thể chỉ ra ở một vài khía cạnh.

Trước hết, thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam từ ngày có Đảng đến nay đã chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta.

Trước khi Đảng ra đời, dân tộc ta chìm trong đêm trường nô lệ hàng thế kỷ, không tìm được lối thoát vì không có đường lối chính trị đúng đắn và không có đảng cách mạng lãnh đạo. Chính lúc cần một đường lối chính trị đúng đắn, một đội tiên phong dẫn đường để thực hiện nguyện vọng tối cao của dân tộc vào những năm cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX là đánh đổ thực dân, giành độc lập, thì Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và đáp ứng được nguyện vọng của toàn dân tộc.

Đảng Cộng sản Việt Nam không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khẳng định rõ về quan hệ giữa Đảng với nhân dân. Đó là: "Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc"; "Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình".

Trong thời kỳ xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, Đảng ta luôn bám sát thực tiễn, lắng nghe tiếng nói của nhân dân để kịp thời đưa ra đường lối, chủ trương đúng đắn, phù hợp. Nhà nước ban hành những chính sách, pháp luật đáp ứng yêu cầu phục vụ tốt nhất các quyền lợi, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân; bảo tồn và phát huy các giá trị cốt lõi của dân tộc. Đảng cũng thực hiện nghiêm túc việc chịu sự giám sát của nhân dân để tự sửa đổi, tự chỉnh đốn, kịp thời phát hiện, đưa ra ánh sáng nhiều sai phạm của các tổ chức Đảng và đảng viên trên tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", kiên quyết, nghiêm minh và nhân văn, có lý, có tình.

Thực tế, trong một số cuộc trò chuyện, nhất là giữa những thanh niên, khi ai đó nói các từ ngữ, câu chuyện liên quan đến Đảng, đến cán bộ lãnh đạo, đảng viên... thì vẫn có người tìm cách lảng tránh: "Thôi, không nên bàn đến chính trị". Có thể hiểu họ ngại nói đến những vấn đề nhạy cảm. Biểu hiện đó cũng có thể được hiểu như tình trạng mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nhắc đến là "Nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị" trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên. Thực trạng đó rất đáng báo động.

Do vậy, mỗi tổ chức Đảng, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cần quan tâm sâu sát hơn đến thực trạng này, có giải pháp để phát huy hơn nữa vai trò của nhân dân tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Các cơ quan báo chí cần tích cực tuyên truyền để nhân dân hiểu đây là việc của toàn dân; tổ chức nhiều diễn đàn để nhân dân thể hiện vai trò của mình, trực tiếp tham gia giám sát, phản biện và góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo